print

Feedback over het voorschrijfgedrag van geneesmiddelen en klinisch biologie in woonzorgcentra - data 2016

Begin 2019 ontvingen actieve huisartsen individuele feedback over het voorschrijfgedrag binnen hun praktijk inzake geneesmiddelen, klinische biologie, medische beeldvorming en preoperatieve onderzoeken.
Analoog daaraan werd feedback ontwikkeld voor de woonzorgcentra (WZC).
De feedback voor de WZC vindt u in de vorm van een pdf-document en een PowerPointpresentatie die u kan downloaden via onze website.

Op deze pagina:

Waarvoor kan deze feedback nuttig zijn?

De feedback werd opgesteld als een positief werkinstrument, met als doel een aanzet te geven tot zelfreflectie en procesverbetering binnen het woonzorgcentrum.

Welke feedbackinformatie is beschikbaar voor de WZC?

De feedback biedt een overzicht van de medische zorgverlening in de woonzorgcentra, geaggregeerd per provincie.

Het bevat gegevens over:

  • de betrokken populatie,
  • geneesmiddelenvoorschriften,
  • voorschriften inzake klinische biologie.

De evolutie van de resultaten tussen 2011 en 2016 is vrij stabiel.

Er is ook een PowerPointpresentatie beschikbaar die u kan gebruiken voor discussie over een aantal prioritaire onderwerpen met betrekking tot patiënten in woonzorgcentra. Deze discussie kan plaatsvinden in de LOK of in de coördinatievergadering van het woonzorgcentrum.

Waarop is deze feedback voor de WZC gebaseerd?

De feedback is gebaseerd op de indicatoren van de individuele activiteitenverslagen, verstuurd aan de huisartsen begin 2019 (gegevens 2016).

Wie is de initiatiefnemer van deze feedback?

De “Cel Doelmatige Zorg”, met de steun van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen en de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP), is de initiatiefnemer van deze feedback.

Contacten

Cel Doelmatige Zorg

E-mail: appropriatecare@riziv-inami.fgov.be