print

Zorgtraject diabetes type 2: wat kan u voorschrijven als huisarts?

Als huisarts helpt u diabetespatiënten met een zorgtraject diabetes type 2 om hun ziekte beter onder controle te houden. Wat kan u (of andere artsen die toegang hebben tot het globaal medisch dossier) specifiek voorschrijven en adviseren voor hen?

Op deze pagina:


U kan diabeteseducatie voorschrijven

Diabeteseducatie gebeurt steeds op voorschrift van de huisarts. U kan educatie voorschrijven:

OF

De educatie wordt volledig terugbetaald.

U moet het verslag dat de educator nadien opstelt bewaren in het GMD.

U kan diabetesmateriaal voorschrijven

U kan het volgende materiaal voorschrijven op voorwaarde dat de patiënt een behandeling met insuline of een incretinemimeticum volgt of begint:

 • een glucometer, hernieuwbaar na 3 jaar
 • 3 x 50 strips (glycemiecontrolestrookjes) en 100 lancetten voor een periode van 6 maanden

Op het voorschrift moet u steeds “zorgtraject diabetes” of “ZTD” vermelden. Verwijs de patiënt door naar een diabeteseducator: een formulier ingevuld door de diabeteseducator met het gekozen type glucometer is verplicht.

Dit materiaal wordt volledig terugbetaald.

De patiënt kan de glucometer en de strips en lancetten verkrijgen via de apotheek, en andere erkende kanalen zoals de thuiszorgwinkel van het ziekenfonds of de patiëntenvereniging.

U kan raadplegingen bij een diëtist voorschrijven

Een zorgtraject diabetes geeft recht op consultaties bij een erkend diëtist. Dit gebeurt op voorschrift van de huisarts naar rato van 2 sessies van minimum 30 minuten per jaar.

Op het voorschrift vermeldt u dat de patiënt een zorgtraject heeft.

De patiënt betaalt remgeld voor deze consultaties.

U kan raadplegingen bij een podoloog voorschrijven

De patiënten, met een zorgtraject diabetes type 2, die tot een risicogroep behoren hebben recht op 2 consultaties podologie van minimum 45 minuten per jaar bij een erkend podoloog.

Op het voorschrift vermeldt u:

 • "zorgtraject diabetes” of “ZTD”
 • de risicogroep waartoe de patiënt behoort:
  • groep 1 (verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament)
  • groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)
  • groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)
  • groep 3 (vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot)

De patiënt betaalt remgeld voor deze consultaties.

U kan bepaalde geneesmiddelen voorschrijven zonder aanvraag bij een adviserend arts

Voor geneesmiddelen uit hoofdstuk IV gebruikt bij het zorgtraject voor diabetes type 2 volstaat het op het voorschrift te vermelden dat de patiënt is opgenomen in een zorgtraject (vermeld “ZTD” of “zorgtraject diabetes”). Een aanvraagformulier voor de adviserend arts van het ziekenhuis is niet nodig (opgelet: de terugbetalingsvoorwaarden blijven dezelfde).

De vergoedingsvoorwaarden vindt u in de databank farmaceutische specialiteiten: selecteer paragraaf 5480000.

U kan advies geven over een overschakeling naar een gespecialiseerd centrum

Indien het medisch aangewezen is, kan een patiënt met zorgtrajectcontract diabetes type 2, overschakelen naar een begeleidingsprogramma in een gespecialiseerd centrum. Het gespecialiseerd centrum geeft dan educatie en materiaal.

Dit kan op ieder moment van het zorgtraject.

Specifieke situatie na hospitalisatie van uw patiënt

Een gespecialiseerd centrum kan tijdelijk educatie en materiaal (voor 6 maanden) geven aan een gehospitaliseerde patiënt zonder zorgtraject. Tijdens deze periode van 6 maanden kan de patiënt niet overschakelen naar een begeleidingsprogramma in een gespecialiseerd centrum.

Wanneer u na de hospitalisatie een zorgtraject afsluit met deze patiënt kan u zo nodig bijkomende educatie voorschrijven. Materiaal kan u pas voorschrijven na afloop van die 6 maanden. 

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)