print

Een vorming in ethiek en economie laten erkennen voor accreditering

De vormingen in ethiek en economie zijn een vormingstype in het kader van de accreditering van artsen en apothekers-biologen. U krijgt eenheden als de gevolgde vorming voor accreditering erkend is.

Op deze pagina:


Welke onderwerpen behandelt een vorming in ethiek en economie?


De vormingen in ethiek en economie willen de deelnemer doen nadenken over:
 • de medische ethiek en de economische aspecten in zijn praktijk
 • het adequaat gebruik van verzorging en de kwaliteit ervan (zoals bepaald in het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen)
 • een grotere efficiëntie in de relaties tussen de artsen
 • de ethische aspecten en de financiële gevolgen voor de gemeenschap, zonder de individuele belangen van de patiënten uit het oog te verliezen
 • de naleving van de nationale en internationale verdragen inzake medische ethiek.

 

Wie vraagt de erkenning voor dit type van vorming aan?

Voor vormingen die in België worden gegeven, moet de organisator van de activiteit de erkenning ervan aanvragen.

Voor vormingen die in het buitenland worden gegeven, is het de arts of apotheker-bioloog zelf die de nodige stappen moet ondernemen.

Hoe accrediteringseenheden krijgen voor vormingen die in het buitenland worden gevolgd


Hoe vraagt u de erkenning voor dit type van vorming aan?

Vraag deze erkenning aan via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Opgelet: naar aanleiding van een beslissing van de Accrediteringsstuurgroep kunnen de aanvragen voor erkenning van navormingsactiviteiten uitsluitend ingediend worden via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering (vanaf juni 2019).

 •  Vraag de erkenning aan voor elke sessie.
  Elke sessie duurt minstens 30 minuten en maximaal een halve dag.
  De sessies kunnen in een ruimere vorming kaderen.
 •  Verduidelijk uw aanvraag:
  • het tijdstip van begin en einde, met vermelding van de pauzes
  • de inhoud van de sessie, met toevoeging van een beknopte omschrijving van onvoldoende specifieke onderwerpen (eventuele details, samenvatting van de behandelde thema's of onderwerpen)
  • de aangeboden opleidingsvorm (voorbeelden: conferentie, colloquium, werkgroep, werkvergadering, seminarie)
  • informatie over de spreker: naam, kwalificaties (bv. gespecialiseerde arts, huisarts, professor economie, ziekenfondsarts, arts-ambtenaar, vertegenwoordiger van een farmaceutisch bedrijf, lid van de Orde der artsen of van een artsensyndicaat) en de instantie waar hij deel van uitmaakt (bv. farmaceutisch bedrijf, ziekenfonds, BIGE, vakbond).

Opgelet:Wie onderzoekt uw erkenningsaanvraag voor dit type van vorming?

De werkgroep voor ethiek en economie aanvaardt of weigert uw aanvraag bij consensus van de aanwezige leden. Als de werkgroep niet tot overeenstemming komt, dan gaat uw dossier naar de Accrediteringsstuurgroep.

Meer informatie

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden