print

Uw accreditering als u een vorming aanvullend op uw specialisme volgt

Als u op het moment van uw erkenning of binnen de 3 maanden volgend hierop een vorming ter aanvulling van uw specialisme volgt, dan kunt u na die aanvullende vorming een eerste voorlopige accreditering krijgen.

Als u tijdens een lopende accrediteringsperiode in het buitenland een vorming ter aanvulling van uw specialisme volgt, dan kunt u uw accreditering opschorten.

Op deze pagina:


U volgt op het moment van of vlak na uw erkenning een aanvullende vorming

Om meteen na uw aanvullende vorming uw voorlopige accreditering te krijgen:

  1. schrijft u zich in voor een lokale kwaliteitsgroep (LOK)
  2. vraagt u uw accreditering ten laatste 3 maanden na aanvang van uw activiteit als arts of apotheker-bioloog aan:

De Accrediteringsstuurgroep heeft beslist om geen aanvragen op papier meer te evalueren. Vanaf 1 januari 2020 dienen de aanvragen voor accreditering verplicht online te worden geregistreerd via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Voeg bij uw aanvraag tot voorlopige accreditering een getuigschrift dat uw periode van aanvullende vorming aantoont.

Uw accreditering gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op die waarin wij uw conforme aanvraag hebben ontvangen.

U volgt tijdens een lopende accrediteringsperiode een aanvullende vorming in het buitenland

U kunt uw accreditering laten opschorten voor de duur van de vorming.

  1. Vraag de opschorting aan vóór uw vertrek.
  2. Meld de hervatting van uw activiteit in België aan de Afdeling accreditering binnen de 3 maanden na uw terugkeer en bezorg ze ook een getuigschrift dat uw periode van de aanvullende vorming aantoont.

Meer informatie

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden