print

Individuele activiteitenverslagen en feedback

We sturen u regelmatig individuele verslagen en feedbacks betreffende uw praktijk. Die verslagen bevatten gegevens over uw activiteit die globaal of specifieker bepaalde sectoren van uw praktijk betreffen, bijvoorbeeld uw geneesmiddelenvoorschriften.

Op deze pagina:


Onze individuele activiteitenverslagen en feedback

 • Eind 2019: De artsen van 17 specialismen krijgen feedback over het ambulant voorschrijven van geneesmiddelen (5 klassen) die huisartsen ook frequent voorschrijven: antibiotica, antidepressiva, protonpompinhibitoren, niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen bij 65-plussers en anticholinergica bij 75-plussers. De feedback sluit aan op een eerdere feedback naar de huisartsen en wil het doelmatig gebruik van de betrokken geneesmiddelen stimuleren, in de huisartsgeneeskunde en in de ambulante specialistische geneeskunde.

  Feedback over het voorschrijven van 5 geneesmiddelenklassen door artsen-specialisten (data 2017)
   
 • Begin 2019: De actieve huisartsen krijgen  individuele feedback over het voorschrijfgedrag binnen hun praktijk inzake geneesmiddelen, klinische biologie, medische beeldvorming en preoperatieve onderzoeken. Met dit verslag willen we focussen op het doelmatige gebruik van geneesmiddelen, klinische biologie, medische beeldvorming en preoperatieve onderzoeken binnen de huisartsgeneeskunde (gegevens 2016).
  Verslag van uw activiteit als huisarts over voorschrijfgedrag in 2016

Analoog daaraan werd feedback ontwikkeld voor de LOKs:
prestatiegeneeskunde (gegevens 2016).

medische huizen (gegevens 2016).

Daarnaast bieden we ook een feedback specifiek voor woonzorgcentra, over dezelfde thema’s: voorschrijfgedrag van geneesmiddelen en klinische biologie in 2016.

 

 • In augustus 2015 zijn er individuele feedbacks verstuurd aan de huisartsen. Met dit verslag willen we uw aandacht vestigen op het hoofdstuk van de geneesmiddelenvoorschriften: in het bijzonder op de kwaliteitsindicatoren van de brochure ‘Huidige aanbevelingen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen in de eerste lijn’ en de polymedicatie bij ouderen (gegevens 2013).
  Verslag over uw activiteit als huisarts in 2013

Op basis daarvan is er een feedback per LOK opgesteld voor de indicatoren die gelinkt zijn aan het geneesmiddelenvoorschrift (gegevens 2013).
Feedback over de huisartsenpraktijken - Lokale kwaliteitsgroepen (LOK's) - Gegevens 2013

 • In de dienst geriatrie kunnen potentieel ongepast voorgeschreven geneesmiddelen ernstige gevolgen hebben.
  Het College voor geriatrie heeft samen met een groep experten die voorschriften onderzocht als pertinente kwaliteitsindicator op de dienst geriatrie van een ziekenhuis (gegevens 2013).

Kwaliteitszorg in de geriatrie: analyse van potentieel ongepast voorgeschreven geneesmiddelen (PIP)

Aanbevelingen