print

Zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie: forfaitair honorarium voor begeleidende artsen

De zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie verbeteren de aanpak van deze chronische ziekten. Voor elke patiënt die bij u als huisarts of arts-specialist een zorgtrajectcontract sluit, ontvangt u een jaarlijks forfaitair honorarium.

Op deze pagina:

Hoe krijgt u het forfaitaire honorarium?

Voor elke patiënt die bij u als huisarts of arts-specialist een zorgtrajectcontract sluit, ontvangt u een jaarlijks forfaitair honorarium. U moet geen specifieke nomenclatuurcodes aanrekenen. De ziekenfondsen betalen u het bedrag automatisch op basis van het zorgtrajectcontract dat de huisarts opstuurt naar de adviserend arts.

We betalen:

  • het 1e forfaitaire honorarium binnen 30 dagen na het ingaan van het contract.
  • de volgende honoraria binnen 30 dagen na het einde van het 1e, 2e, 3e, enz. jaar

Wat met het honorarium als de patiënt verandert van arts?

Het reeds betaalde honorarium blijft verworven. Als uw patiënt een nieuw zorgtrajectcontract afsluit, zal de nieuwe arts het forfaitair honorarium pas ontvangen na het verstrijken van het lopende jaar van het eerder afgesloten zorgtrajectcontract.

Voorbeeld
Een zorgtrajectcontract wordt afgesloten op 1/7/2021. Op 1/2/2022 sluit de patiënt een nieuw contract met een andere huisarts en dezelfde specialist. De nieuwe huisarts zal zijn forfaitaire honorarium pas ontvangen binnen de 30 dagen na 1/7/2022.

Wanneer ontvangt u als specialist geen honorarium meer?

Als specialist ontvangt u geen jaarlijks forfaitair honorarium meer als:

  • uw patiënt met zorgtraject diabetes type 2 opgenomen wordt in een gespecialiseerd centrum, tenzij dit slechts tijdelijk is voor patiënten met een ernstige medische problematiek (groep C1 van de diabetesovereenkomst)
  • uw patiënt met zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wordt opgenomen in een overeenkomst dialyse

 

Meer informatie

Reglementering

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)