print

Accrediteringseenheden krijgen voor een in het buitenland gevolgde vorming

Als arts of apotheker-bioloog kunt u accrediteringseenheden krijgen voor een in het buitenland gevolgde vorming als die vorming werd erkend in het kader van de accreditering. Sommige zijn automatisch erkend. Voor andere moet u een erkenning aanvragen.

Op deze pagina:


Welke vormingen zijn automatisch erkend?


De Accrediteringsstuurgroep (ASG) erkent automatisch internationale congressen, beheerd door bepaalde internationale organisaties. 

Ze erkent 2 internationale accrediteringsinstanties:

  • EACCME (European accreditation council for continuing medical education), de accrediteringsinstantie binnen UEMS (European union of medical specialists).
    De ASG erkent automatisch de vormingen die de EACCME heeft erkend.

Lijst met programma's erkend door de EACCME (rubriek EACCME).

  • ACCME (Accreditation council for continuing medical education), de accrediteringsinstantie binnen AMA (American medical association).
    De ASG erkent automatisch de vormingen die zijn georganiseerd door de 'providers' die ACCME heeft geaccrediteerd.

Lijst met providers geaccrediteerd door ACCME (rubriek List of Accredited Providers).

Hoe krijgt u uw eenheden voor een automatisch erkende vorming?

Voor een vorming in het buitenland (of in België)die de Accrediteringsstuurgroep automatisch erkent, moet u geen erkenning aanvragen.

Om uw eenheden te verkrijgen, dient u uw deelnamebewijs als bijlage toe te voegen wanneer u uw aanvraag voor (de verlenging van) uw accreditering indient via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Hoe krijgt u eenheden “ethiek en economie” voor een vorming?

Als u van oordeel bent dat de in het buitenland gevolgde vorming aspecten van medische ethiek en/of economische aspecten van de medische praktijkvoering behandelt, dan kunt u voor een deel van de vorming accrediteringseenheden voor ethiek en economie krijgen.

Vraag de erkenning aan via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Opgelet: naar aanleiding van een beslissing van de Accrediteringsstuurgroep kunnen de aanvragen voor erkenning van navormingsactiviteiten uitsluitend ingediend worden via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering (vanaf juni 2019).

Als de werkgroep voor ethiek en economie CP voor de rubriek 'Ethiek en economie' toekent, dan vermindert de Afdeling accreditering ze het aantal CP dat aanvankelijk aan de activiteit werd toegekend met het aantal CP dat voor 'Ethiek en economie ' werd gegeven. Die wijzigingen gelden voor alle artsen die aan de activiteit deelnamen.

Hoe krijgt u uw eenheden voor een vorming die niet automatisch wordt erkend?

Voor een vorming in het buitenland die de Accrediteringsstuurgroep niet automatisch erkent, vraagt u zelf de erkenning van deze vorming aan vóór de datum van de vorming via de webtoepassing voor het beheer van de accrediteringindien de activiteit nog geen voorwerp uitmaakt van een aanvraag, ingediend door een andere arts. Vervolgens dient u uw deelnamebewijs als bijlage toe te voegen wanneer u uw aanvraag voor (de verlenging van) uw accreditering indient via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Indien de activiteit reeds het voorwerp uitmaakt van een aanvraag, dient u eenvoudigweg uw deelnamebewijs als bijlage toe te voegen wanneer u uw aanvraag voor (de verlenging van) uw accreditering indient.

U kan nakijken of een activiteit reeds het voorwerp uitmaakt van een aanvraag via de catalogus met de navormingen.

Meer informatie

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden