print

Accrediteringseenheden krijgen afhankelijk van het type vormingsactiviteit

De paritaire comités kennen accrediteringseenheden (credit points of CP) toe voor navormingsactiviteiten die zijn erkend in het kader van de accreditering. Deze vormingen komen – afhankelijk van het type van activiteit (workshops, vergaderingen, wetenschappelijke werken enz.) – in rubrieken. Het aantal CP is afhankelijk van het type van activiteit.

Op deze pagina:


Hoeveel eenheden kunt u per type van activiteit krijgen?

 
U krijgt maximaal 1 CP per uur vorming, afhankelijk van het wetenschappelijke karakter van de activiteit.

Zodra een paritair comité waarden aan een activiteit heeft toegekend, is deze activiteit voor alle artsen of apothekers-biologen even veel CP waard.
 
 
 
​RubriekNaamOmschrijving en inhoudAantal  CP​

1​
 

 

 

 

​Workshops

 

 

 


​Vergaderingen in kleine groepjes
en/of
praktische vormingen
(vaardigheden en houdingen)
en/of
theoretische vormingen
(kennis)

Vormingsprogramma's over
 specifieke onderwerpenMaximaal 1 CP/uur,
afhankelijk van de
wetenschappelijke kwaliteit
van de activiteit, beoordeeld
door het paritair comité


 

2​

 
 
Regionale seminaries 
 


Seminaries voor navorming, georganiseerd door de
universiteiten en/of regionale organisaties.
Maximaal 1 CP/uur,
afhankelijk van de
wetenschappelijke kwaliteit
van de activiteit, beoordeeld
door het paritair comité
​3Nationale vergaderingen 
 


Congressen, symposia, fora, medische dagen, dagen georganiseerd door de universiteiten, vergaderingen
van de wetenschappelijke firma's
Maximaal 1 CP/uur,
afhankelijk van de wetenschappelijke kwaliteit van de activiteit, beoordeeld door het paritair comité
​4Internationale vergaderingen 
 

Congressen, symposia of fora,
van internationaal niveau


Maximaal 1 CP/uur,
afhankelijk van de wetenschappelijke kwaliteit van de activiteit, beoordeeld door het paritair comité
​5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziekenhuispersoneel 
 
Vergaderingen in de
ziekenhuizen en klinieken

Een stafvergadering is een
zuiver interne vergadering van
een afdeling, die op
regelmatige basis wordt
georganiseerd en uitsluitend is
gewijd aan de patiënten van de artsen van deze afdeling. Ze
heeft een gesloten en
eventueel verplicht karakter (leden).

Sinds 01.10.2010 zijn stafvergaderingen niet
langer geaccrediteerd.​6

Ethiek en economie 
 
Vergaderingen met een
specifiek ethisch en/of
economisch karakterMaximaal 1 CP/uur,
afhankelijk van de wetenschappelijke kwaliteit van de activiteit, beoordeeld door het paritair comité

Een vorming in ethiek en economie laten erkennen
 
​7
Gepubliceerde wetenschappelijke en didactische werken


Publicaties: hoofdstukken van boeken, publicaties in een
tijdschrift met editorial board


1e auteur: maximaal 6 CP/publicatie

2e en 3e auteur: maximaal
2 CP/publicatie

CP krijgen voor uw publicaties
 
​8


Wetenschappelijke
en
didactische werken
Mondelinge presentaties,
cursussen, conferenties tijdens geaccrediteerde activiteiten, posters, abstracts tijdens geaccrediteerde activiteiten


Het dubbele van de CP die
aan de activiteit worden toegekend (maximaal 2 CP).
U kunt CP die u als spreker
hebt gekregen niet cumuleren met CP die u als moderator hebt gekregen (rubriek 9).

CP krijgen als spreker

 

​9Moderatoren​Het dubbele van de CP die
aan de activiteit worden toegekend (maximaal 2 CP).
U kunt CP die u als
moderator hebt gekregen niet cumuleren met CP die u
als spreker hebt gekregen (rubriek 8).

CP krijgen als moderator
​10
Afstandsprogramma's
​Maximaal 1 CP/uur,
afhankelijk van de wetenschappelijke kwaliteit
van de activiteit, beoordeeld door het paritair comité
​11
Varia
Te bepalen door de paritaire comités
 
 

Kunt u eenheden krijgen voor een in het buitenland gegeven vorming?

 

Ja. Maar als deelnemer aan een activiteit die in het buitenland wordt gegeven, moet u nagaan of die vorming al werd erkend. Als dat niet het geval is, vraag dan de erkenning van deze vorming aan.
 
Opmerking: voor vormingen die in België worden gegeven moet de organisator van de vorming de erkenning aanvragen. 

Meer informatie

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden