print

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie: wat kan u voorschrijven als huisarts?

Als huisarts helpt u patiënten met een zorgtrajectcontract chronische nierinsufficiëntie om hun ziekte beter onder controle te houden. Wat kan u (of andere artsen die toegang hebben tot het globaal medisch dossier) specifiek voorschrijven voor hen?

Op deze pagina:


U kan een bloeddrukmeter voorschrijven

Een patiënt met zorgtraject chronische nierinsufficiëntie heeft recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor een gevalideerde bloeddrukmeter.

U schrijft een bloeddrukmeter voor met de melding ”zorgtraject chronische nierinsufficiëntie” of “ZTN”, het is niet nodig een merknaam te vermelden.

De patiënt kan zijn bloeddrukmeter krijgen via de apotheek of andere erkende kanalen zoals de thuiszorgwinkel van het ziekenfonds of de patiëntenvereniging.

U kan raadplegingen bij een diëtist voorschrijven

Een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie geeft recht op consultaties van minimum 30 minuten bij een erkend diëtist naar rato van:

  • 2 consultaties per jaar voor stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m2)
  • 3 consultaties per jaar voor stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m2)
  • 4 consultaties per jaar voor stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m2).

Op het voorschrift vermeldt u dat de patiënt een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie heeft.

De resultaten GFR moeten in het globaal medisch dossier (GMD) staan.

De patiënt betaalt remgeld voor deze consultaties.

U  kan bepaalde geneesmiddelen voorschrijven zonder aanvraag bij een adviserend arts

Voor geneesmiddelen uit hoofdstuk IV gebruikt bij het zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie volstaat het op het voorschrift te vermelden dat de patiënt is opgenomen in een zorgtraject (vermeld “ZTN” of “zorgtraject chronische nierinsufficiëntie”). Een aanvraagformulier voor de adviserend arts van het ziekenhuis is niet nodig (opgelet: de terugbetalingsvoorwaarden blijven dezelfde).

De vergoedingsvoorwaarden vindt u in de databank farmaceutische specialiteiten: selecteer paragraaf 5310000.

 

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)