print

Uw voorlopige accreditering als u pas bent erkend of dat binnenkort zal zijn

Hebt u zopas uw erkenning als arts of apotheker-bioloog gekregen, of zult u die binnenkort krijgen? Dan kunt u een eerste, voorlopige accreditering aanvragen.

Op deze pagina:


Bijzondere situatie: uw voorlopige accreditering als u een vorming ter aanvulling van uw specialiteit volgt op het moment van uw erkenning of binnen de 3 maanden erna.
 

Wat zijn de voorwaarden om uw voorlopige accreditering te krijgen?

 

Wanneer en hoe vraagt u uw voorlopige accreditering aan?

U kunt uw voorlopige accreditering aanvragen vanaf de dag van uw aanvraag tot een erkenning, tot uiterlijk 3 maanden na uw erkenning.

De Accrediteringsstuurgroep heeft beslist om geen aanvragen op papier meer te evalueren. Vanaf 1 januari 2020 dienen de aanvragen voor accreditering verplicht online te worden geregistreerd via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Wanneer gaat uw accrediteringsperiode in? En hoe lang duurt die?


Uw accrediteringsperiode vangt aan op de 1e dag van de maand die volgt op ons ontvangst van uw erkenning en uw accrediteringsaanvraag.
 
Uw periode van voorlopige accreditering duurt 1 jaar.
 
Na afloop van dit eerste jaar kunt u uw accreditering verlengen als u beantwoordt aan de voorwaarden voor gevestigde artsen en apothekers-biologen (erkenning van meer dan 3 maanden).

Meer informatie

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden