print

Een nieuwe LOK oprichten

Op deze pagina:


Als geaccrediteerde arts of apotheker-bioloog kunt u de oprichting van een nieuwe LOK aanvragen:

Vul het formulier voor de aanvraag tot oprichting van een LOK in en stuur het naar de dienst Accreditering:

De LOK moeten in principe monodisciplinair zijn: de leden moeten dezelfde beroepstitel hebben.

In bepaalde gevallen kunt u een LOK van nauw verwante disciplines oprichten.
In dit geval legt onze Afdeling accreditering uw aanvraag voor aan de Accrediteringsstuurgroep, die een beslissing zal nemen op basis van de inhoud van uw aanvraag.

Bent u voor de eerste keer LOK-verslaggever? Raadpleeg dan de reglementering van de werking van de LOK.

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden