Verzorging door verpleegkundigen

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) vergoedt sommige van uw verstrekkingen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen.

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en interpretatieregels

Raadpleeg de recente aanpassingen van de nomenclatuur. 

De ziekteverzekering vergoedt alleen de verpleegkundige verstrekkingen die zijn opgesomd in artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (NGV) en die zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van die nomenclatuur.

De verpleegkundige verstrekkingen zijn ingedeeld op basis van de plaats/het tijdstip waarop ze worden uitgevoerd en op basis van de aard van de verstrekking (verpleegkundige verzorgingszittingen, forfaitaire honoraria, specifieke technische verstrekkingen, enz.).

De nomenclatuur voorziet ook toepassingsregels die de vergoedingsvoorwaarden van een of meerdere verstrekkingen toelichten (§ 2 tot en met § 11).

Daarnaast bestaan ook interpretatieregels.

Basisverstrekkingen

 
 

Technische verstrekkingen

 
De volgende verstrekkingen zijn technische verstrekkingen:  

Vanaf 1 april 2016 kunt u geen hygiënische verzorgingen meer aanrekenen wanneer zij verleend worden in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde.

U moet verplicht bij de facturatiegegevens pseudocodes (bijlage 87) vermelden telkens u een verstrekking attesteert binnen de rubriek in artikel 8, §1, 3° “verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord”.

  • Algemene principes van de wondzorgnomenclatuur

    Opgelet, op 1 december 2022 treedt de nieuwe nomenclatuur betreffende de wondzorg in werking. De principes van de nieuwe wondzorgnomenclatuur kan u via de bovenstaande link raadplegen.

    Als verpleegassistent/ziekenhuisassistent mag u het debrideren van decubituswonden niet uitvoeren. Alleen een gegradueerde verpleegkundige, een gebrevetteerde verpleegkundige of een vroedvrouw mag deze zorg uitvoeren en attesteren als een specifieke wondzorg vermeld in artikel 8 van de nomenclatuur. U kunt daarentegen wel een specifieke wondzorg attesteren indien u een andere zorg uitvoert die ook valt onder de definitie van een specifieke wondzorg (brandwonden, ulcera of het verzorgen van doorligwonden).
  • Wekelijkse bereiding van geneesmiddelen - Omzendbrief 2012/1
  • Stimulatie van het ruggenmerg - Omzendbrief 2004/3
     

Advies en overleg met het oog op de wekelijkse bereiding van geneesmiddelen die langs orale weg worden toegediend

 

Specifieke technische verstrekkingen

 
Sommige verstrekkingen zijn specifieker en vereisen de bekwaming van een gegradueerde verpleegkundige, een gebrevetteerde verpleegkundige of een vroedvrouw. Als verpleegassistent/ziekenhuisassistent mag u deze verstrekkingen niet uitvoeren en niet attesteren:
 
Voor specifieke technische verstrekkingen moet u een zorgplan opstellen. Bewaar het in het verpleeg dossier.
 

Forfaitaire honoraria en supplementaire honoraria

 

Vanaf 1 april 2016 kunt u geen forfaits  meer aanrekenen wanneer zij verleend worden in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde.

U moet verplicht bij de facturatiegegevens pseudocodes (bijlage 87) vermelden telkens u een verstrekking attesteert binnen de rubriek in artikel 8, §1, 3° “verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord”. U moet hiernaast ook de overige gebruikelijke pseudocodes voor forfaits vermelden.

Vanaf 1 april 2016 kunt u deze verstrekkingen niet meer aanrekenen wanneer zij verleend worden in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde (artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, § 1, 3°).

Wanneer u verstrekkingen factureert binnen de rubriek in artikel 8, §1, 3° “verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord”, moet u verplicht de pseudocodes (bijlage 87) vermelden bij de facturatiegegevens.

 

Verpleegkundig consult

 
Tijdens een ‘verpleegkundig consult’ stelt u de gezondheidsproblemen van de patiënt vast en formuleert u de zorgdoelstellingen in overleg met de patiënt of zijn onmiddellijke omgeving.

Omzendbrief verpleegkundig consult (2008/3).

Zorgtraject diabetes type 2

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. 

Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist. Het traject begint na ondertekening van een ‘zorgtrajectcontract’ door deze 3 partijen.

Wijzigingen in de regelgeving zorgtrajecten : Vanaf 1 mei 2018 kunt u, als verpleegkundige of diabeteseducator, patiënten begeleiden in het kader van een zorgtraject of een voortraject.

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 oktober 2022