print

Een verpleegkundig consult aanrekenen

Als verpleegkundige mag u een ‘verpleegkundig consult’ aanrekenen. Hoe moet u dat doen? 

Op deze pagina:

Wanneer kunt u een ‘verpleegkundig consult’ aanrekenen?

In een ‘verpleegkundig consult’ bepaalt u de gezondheidsproblemen van de patiënt en formuleert de zorgdoelen in overleg met de patiënt of zijn onmiddellijke omgeving.

U moet deze gezondheidsproblemen en zorgdoelen opnemen in een verslag dat bij het verpleegdossier wordt gevoegd.

U mag dit consult aanrekenen bij:

  • een patiënt bij wie u op zijn minst tweemaal per week hygiënische verzorging hebt verleend over een ononderbroken periode van minstens 28 dagen die start op de dag van de eerste hygiënische verzorging
  • een palliatieve patiënt bij wie u op zijn minst tweemaal per week hygiënische verzorging verleent, van bij aanvang van de zorg

U kunt maximaal 1 keer per kalenderjaar bij een patiënt een verpleegkundig consult  aanrekenen.

Vragen en antwoorden over het verpleegkundig consult

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel