print

Tenlasteneming van de kosten van palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een medisch-verpleegkundige discipline die kwaliteitsvolle zorg en begeleiding biedt aan ongeneeslijke of terminale patiënten.  De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) neemt de kosten van bepaalde vormen van (zorg)ondersteuning financieel ten laste.

Op deze pagina:

 

Wat neemt de ziekteverzekering ten laste

Hoe is palliatieve zorg in België gegroeid?

  • De fundamenten van de palliatieve zorgcultuur in België dateren van de jaren ’80. Toen kwamen op vrijwillige basis de 1e initiatieven inzake palliatieve zorg tot stand. De overheid gaf (sinds 1991) een (beperkte) subsidie voor experimenten inzake palliatieve zorgverlening ambulant of residentieel. De palliatieve zorgcultuur heeft hiermee voor het eerst officieel een plaats gekregen binnen het Belgische gezondheidszorgsysteem.
  • De ziekteverzekering werkt vanaf het einde van de jaren '90 actief mee aan een doorstart van het palliatief zorgbeleid, wat in de daaropvolgende jaren aanleiding gegeven heeft tot een aantal concrete beleidsinitiatieven.
  • In 2004 werd een stand van zaken opgemaakt over alle maatregelen inzake palliatieve zorg die ten laste genomen worden door de ziekteverzekering. De resultaten van deze evaluatiestudie zijn:
    • bijeengebracht in het rapport Project palliatieve zorg - juli 2004’
    • op 23 november 2004 besproken tijdens een studiedag op het RIZIV over palliatieve zorg om de (professionele) zorgverleners te sensibiliseren.
  • Sinds 2003 evalueert de Federaal overlegplatform palliatieve zorg kritisch en regelmatig “de noden inzake palliatieve zorg en de kwaliteit van de gevonden oplossingen”.