print

Formulieren in ROB, RVT en CDV

U vindt hier de formulieren die de ROB, RVT, CDV gebruiken in het kader van de ziekteverzekering.

Op deze pagina:

 

​Welke formulieren gebruiken de ROB en RVT ?

 
De ROB en RVT gebruiken de volgende verplichte formulieren wanneer ze het dagforfait aanvragen aan het ziekenfonds van de bewoner:
  • de Katz-schaalom de graad van zorgafhankelijkheid van de bewoner te bepalen. Voor het evalueren van de psychische zorgafhankelijkheid van de bewoner kan men naast de Katz-schaal, eventueel gebruik maken van de MMSE vragenlijst
  • het aanvraagformuliervoor het dagforfait  en de daarbij horende formulieren van kennisgeving en betalingsverbintenis, en weigering van tegemoetkoming
  • de kennisgeving van einde huisvestingwanneer de bewoner het rustoord verlaat.


U vindt meer informatie over het correct gebruik van de Katz-schaal terug in de richtlijnen.

Ze gebruiken ook formulieren bij de facturatie van het forfait aan het ziekenfonds van de bewoner en de aanvraag van de voorschotten:


U vindt een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de individuele kostennota in een FAQ-lijst.

Daarnaast bestaan er nog andere soorten formulieren zoals:

  • het aanvraagformuliervoor de premie van 800 euro voor de elektronische facturatie
  • het registratieformuliervoor de verpleegkundigen die in een rustoord werken
  • het formulier voor de toegangsbeheerder van de webtoepassing voor de financiering van de rustoorden of voor de gegevens voor de eindeloopbaanfinanciering (via e-Health) - Dit formulier is alleen van toepassing voor de instellingen of groeperingen die NIET ressorteren onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid in het kader van de 6de staatshervorming (andere procedure via Vlaamse overheid voor die instellingen)

 

Welke formulieren gebruiken de CDV ?

 
De CDV gebruiken verplichte formulieren wanneer ze het forfait F of Fp aanvragen aan het ziekenfonds van de bewoner:
  • de Katz-schaalom de graad van zorgafhankelijkheid van de bewoner te bepalen. Voor het evalueren van de psychische zorgafhankelijkheid van de bewoner kan men naast de Katz-schaal, eventueel gebruik maken van de MMSE vragenlijst
  • het aanvraagformuliervoor het F- of Fp-forfait, en de daarbij horende formulieren van kennisgeving en betalingsverbintenis, en weigering van tegemoetkoming
  • het attestvan de behandelende arts voor de palliatieve patiënten in de CDV voor personen met een ernstige ziekte.

U vindt meer informatie over het correct gebruik van de Katz-schaal terug in de richtlijnen.

Ze gebruiken ook formulieren bij de facturatie van het forfait F of Fp aan het ziekenfonds van de bewoner en de aanvraag van de voorschotten:

U vindt een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de individuele kostennota in een FAQ-lijst.

Daarnaast bestaan er nog andere soorten formulieren zoals: