print

Tarifering per eenheid van geneesmiddelen afgeleverd in openbare apotheken aan bewoners van RVT of ROB

Vanaf 1 april 2015 rekent de apotheker sommige geneesmiddelen die in openbare apotheken afgeleverd worden, verplicht per eenheid (bv per tablet) aan de patiënt. Dit kadert in een besparingsmaatregel van de regering die een beheersing van het volume aan geneesmiddelen gefactureerd aan de ziekteverzekering beoogt.

Op deze pagina:


Welke geneesmiddelen moeten per eenheid worden getarifeerd ?

De tarifering per eenheid is verplicht voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten:

  • met een “oraal-vaste” toedieningsvorm (bv tablet, capsule,…)
  • voor de behandeling van acute en chronische behandelingen
  • afgeleverd in openbare apotheken

Voor wie per eenheid tariferen?

De tarifering per eenheid beperkt zich tot de geneesmiddelen afgeleverd:

  • aan RVT/ROB bewoners afgeleverd
  • door openbare apotheken.

Wat zijn de praktische modaliteiten van de tarifering per eenheid ?

De praktische modaliteiten werden uitgewerkt binnen de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen (OCA) en in technische werkgroepen met vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties van apothekers, de verzekeringsinstellingen en de tariferingsdiensten. Het dossier werd ook besproken in vergaderingen van een gemengde werkgroep OCA - Overeenkomstencommissie Rustoorden.

Opgelet:

  • Enkel het tariferen per eenheid van geneesmiddelen is verplicht vanaf 1 april 2015. Om de software- en organisatieproblemen op te vangen werd een progressieve implementatie van de verplichte tarifering per eenheid aanvaard (zie de praktische modaliteiten hierboven) tot eind augustus 2015. Concreet: afleveringen vanaf 1 september 2015 aan residenten van RVT-ROB die niet volgens het nieuwe facturatiesysteem worden gefactureerd, zullen de verzekeringsinstellingen dan ook niet meer aanvaarden.
  • Het afleveren van geneesmiddelen per eenheid (de zogenaamde “individuele medicatievoorbereiding” of IMV) is nog niet verplicht.

Aandachtspunten voor de voorschrijvers

De correcte toepassing van de tarifering per eenheid vereist een goede communicatie tussen alle betrokken partijen.

Hier vindt u de “Mededeling over de toepassing van tarifering per eenheid voor patiënten in woonzorgcentra”, gericht aan de huisartsen, coördinerende en adviserende artsen (CRA) en apothekers.


Meer informatie

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be