Gegevensinzameling door ROB, RVT en CDV

status
Accessible to everyone

Gegevensinzameling door ROB, RVT en CDV

U vindt hier de toegang tot de elektronische vragenlijst voor het meedelen van de gegevens in het kader van het forfait van de ROB/RVT/CDV, de financiering van de maatregelen eindeloopbaan en de financiering van de maatregelen van loonharmonisering (Derde luik).


Nieuwe toegangsprocedure tot de webtoepassing vanaf juli 2018

Begin juli zijn er een aantal wijzigingen aangebracht aan de toepassing : ze kreeg o.a. een nieuwe naam (Raas) en de toegang is nu enkel mogelijk via elektronische identiteitskaart, via deze url : https://ondpapp08.riziv.fgov.be/RVTFrontOffice/.  Registratie vooraf is nodig vooraleer te kunnen inloggen :

  • Voor de instellingen/groeperingen die federaal gebleven zijn na de 6de staatshervorming of die zijn erkend door het Waalse of Brusselse gewest of door de  Duitstalige gemeenschap : om toegang te krijgen tot de toepassing dient de hoofdtoegangsbeheerder (die in de authentieke bron van het RIZIV door uw instelling/groepering daartoe is aangeduid) eerst een aantal stappen te doorlopen op het portaal van eHealth (o.a. zichzelf registreren als hoofdtoegangsbeheerder van de instelling/groepering en eventueel andere personen toegang verlenen). Indien u ons nog geen toegangsbeheerder voor eHealth hebt meegedeeld of indien uw instelling/groepering een andere persoon wil aanduiden als hoofdtoegangsbeheerder, dan dient u dit te doen aan de hand van dit “formulier voor de toegangsbeheerder”.

! De Diensten van het bloed van het Rode Kruis en de revalidatie-instellingen die federaal gebleven zijn na de 6de staatshervorming of erkend zijn door het Waals of Brussels gewest hebben pas vanaf 01.08.2018 toegang tot de vernieuwde toepassing vanwege technische aanpassingen bij eHealth !

Als er zich problemen voordoen met de login of met het toegangsbeheer, of als u andere vragen hebt over de procedure die u moet doorlopen bij eHealth, dan kunt u de handleiding van eHealth raadplegen of contact opnemen met het Contact center van eHealth op het nummer 02/788 51 55 of via e-mail naar support@ehealth.fgov.be.
Met problemen bij de ingave van de gegevens in de toepassing kunt u nog altijd bij onze Dienst verzorgingsinstellingen terecht: 02/739 78 35 of rob.rvt@riziv.fgov.be.

Opgelet: Wie probeert in te loggen met de nieuwe link en niet vooraf geregistreerd is bij eHealth (zie bovenstaande procedure), is automatisch 12 uur geblokkeerd door eHealth. U kunt best de dag nadien opnieuw proberen, uiteraard na eerst te zijn geregistreerd bij eHealth.

Welke gegevens worden meegedeeld via de elektronische vragenlijst?

Via de elektronische vragenlijst bezorgen de rustoorden (ROB, RVT, CDV) gegevens aan het RIZIV over:

  • de afhankelijkheidsgraad van hun bewoners
  • hun personeel

tijdens de referentieperiode die loopt van 1 juli tot 30 juni voorafgaand aan het kalenderjaar. Op basis van deze gegevens berekent het RIZIV het forfait.

De rustoorden gebruiken deze vragenlijst ook voor het doorgeven van de nodige personeelsgegevens voor de berekening van de financiering van de maatregelen eindeloopbaan en loonharmonisering (Derde Luik).

Wie heeft er toegang tot de elektronische vragenlijst?

De rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de centra voor dagverzorging hebben toegang.

In het kader van de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen, hebben ook andere instellingen toegang:

  • Diensten voor thuisverpleging
  • Diensten voor het bloed van het Rode Kruis
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Wijkgezondheidscentra
  • Revalidatiecentra

Meer informatie

Laatst aangepast op 27 augustus 2018