print

Accreditering van de tandartsen

Als tandarts kunt u bijscholingen en peer-reviews volgen en geaccrediteerd worden. Zo draagt u bij tot de bevordering van de zorgkwaliteit. Als u voldoet aan de voorwaarden om geaccrediteerd te worden, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium.
Via één van onze webtoepassingen kunt u uw accrediteringsdossier online inkijken en beheren.

Op deze pagina:


Wat is accreditering?

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan een geheel van bijscholingen en ‘peer review’-sessies.

Verwar accreditering niet met erkenning! De erkenning is de toelating om uw beroep uit te oefenen die u krijgt van de overheid (de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of  de Gemeenschap).

Navormingsactiviteiten op afstand

De  navormingsactiviteiten “op afstand”, ("webinars") erkennen we in 2024 in beperkte mate in het accrediteringssysteem voor tandartsen.

Alleen "webinars" georganiseerd door erkende organisatoren in het RIZIV-accrediteringssysteem voor tandheelkundigen komen in aanmerking, onder volgende voorwaarden:

 • een geaccrediteerd webinar mag maximaal 1u30 duren, opdat de aandacht voldoende behouden kan worden.
 • Er komt maximaal één webinar per dag en per deelnemer in aanmerking.
 • Voor 2024 komen er maximaal 3 webinars in aanmerking in totaal. 
  Dit vertegenwoordigt een totaal van maximaal 30 eenheden die in het individuele accrediteringsdossier 2024.
 • U moet de webinar voor de gehele duur volgen. Indien technische problemen een volledige effectieve deelname in de weg staan, kunnen we de deelname niet valideren. De tandarts is als enige verantwoordelijk voor eventuele problemen met betrekking tot de kwaliteit van zijn of haar internetverbinding en/of computerapparatuur.
 • Vanaf 1 januari 2025 tot en met 31 maart 2025 zal u bij het indienen van uw accrediteringsaanvraag voor 2024, moeten kiezen welke webinars u wenst te laten meetellen voor uw accreditering.
 • U heeft tijdens het kalenderjaar 2024 kunnen deelnemen aan meer dan 3 webinars. Bij het indienen van uw accrediteringsaanvraag krijgt u de lijst te zien met al uw gevolgde webinars in 2024. In deze lijst kiest u maximum 3 webinars die u wilt laten meetellen in uw individueel dossier.
 • Indien u meerdere webinars hebt gevolgd op dezelfde dag, kan u slecht 1 webinar per dag kiezen om laten mee te tellen voor uw accreditering.
 • Let op! Webinars 'in het buitenland' zijn niet geaccrediteerd. Het teveel aan gevolgde webinars worden niet in aanmerking genomen voor de accreditering, NOCH op het niveau van eenheden, NOCH op het niveau van deelgebieden.

Wat moet u doen om in 2024 te worden geaccrediteerd?

U moet aan een aantal vereisten voldoen. Sommige houden verband met uw beroepsactiviteit, andere met uw deelname aan bijscholingen.

Wat is uw financieel voordeel?

Als u geaccrediteerd bent, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium om een deel van uw opleidingskosten te dekken.

Een opleiding of ‘peer review’ organiseren

Als tandarts kunt u een erkende opleiding organiseren in het kader van de accreditering. Uw opleiding is pas erkend als u een erkenning als organisator hebt behaald en ook een erkenning voor de opleiding.

U kunt ook een ‘peer review’-sessie organiseren.

Raadpleeg en beheer uw accrediteringsdossier online

Via onze webtoepassing voor het beheer van de accreditering kunt u:

 • de onlinecatalogus  raadplegen om activiteiten en peer-reviews op te zoeken die erkend zijn in het kader van de accreditering
 • uw accrediteringsaanvraag indienen (vanaf 1 januari 2025 tot en met 31 maart 2025)
 • de historiek van uw deelnames aan bijscholingsactiviteiten en peer-review sessies bekijken.

Contacten

Team accreditering tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden