print

De ‘Preop app’ en infografiek: praktische wegwijzers naar preoperatieve onderzoeken

Vóór een operatie laat men patiënten vaak een batterij van onderzoeken ondergaan, zoals bloed- en urineonderzoek, een elektrocardiogram, een röntgenfoto van de borstkas of andere medische beeldvorming. Met die onderzoeken wil men eventuele complicaties voorspellen die zich tijdens of na de operatie kunnen voordoen (operatierisico). Maar zijn die onderzoeken wel altijd en allemaal nodig, ook als de patiënt geen klachten heeft? Het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) nam 15 onderzoeken onder de loep en ging na welke (niet) routinematig aanbevolen zijn vóór een niet-dringende operatie (met uitsluiting van transplantaties, hart- en longchirurgie). Het KCE ontwikkelde ook een app voor smartphone, tablet of PC, die u gratis kunt downloaden en een infografiek.

Op deze pagina:

Over welke onderzoeken gaat het?

Preoperatieve onderzoeken die voor bepaalde patiëntengroepen en/of ingrepen aanbevolen zijn

 • Rust-elektrocardiogram (rust-ECG)
 • Volledig bloedbeeld (cofo)
 • Nierfunctietesten
 • Hemostasetesten
 • Urineonderzoek en -cultuur
 • Niet-invasieve hartstressbeeldvorming

Preoperatieve onderzoeken die niet routinematig aanbevolen zijn

 • Rust-echografie van het hart
 • Cardiopulmonale inspanningstest
 • Röntgenopname van de thorax
 • Polysomnografie of slaaptest
 • Longfunctietesten (inclusief analyse van het arterieel bloedgas)
 • Geglyceerd hemoglobine (HbA1c)
 • Leverfunctietesten
 • Coronaire CT angiografie

Waarvoor dienen de ‘Preop app’ en de infografiek?

In de ‘Preop app’ van het KCE voert u gegevens in over de gezondheidstoestand van uw patiënt (ASA-classificatie) en de complexiteit van de ingreep. Op die manier krijgt u een lijst van relevante onderzoeken die uw patiënt vóór een ingreep moet ondergaan. Bij elk onderzoek staat een omschrijving (informatie voor de patiënt) en kunt u de klinische aanbevelingen en de wetenschappelijke conclusie lezen.

U kunt ook de statische infografiek van het KCE gebruiken. Op die manier verkrijgt u dezelfde lijst, via een ‘kruising’ van dezelfde gegevens.

Zo vermijdt u overbodige onderzoeken met nutteloze kosten en extra last (of soms zelf schade) voor uw patiënt.

Hoe kunt u de ‘Preop app’ downloaden?

Om de app via PC te downloaden (niet mogelijk voor Explorer 11 in combinatie met Windows 7):

 • Gebruik de app in de afbeelding van de smartphone of klik op de zwarte kader ‘Switch to full screen’ om uw volledig scherm te gebruiken.

Om de app via Google Play (voor Android) te downloaden:

 • Klik op de zwarte kader ‘Get it on Google play’ of gebruik de QR-code bovenaan (als u een app hebt om een QR-code te lezen).

Om de app via de App Store (voor iOS) te downloaden:

 • Klik op de zwarte kader ‘Available on the App Store’ of gebruik de QR-code bovenaan (als u een app hebt om een QR-code te lezen).

Waar vindt u de infografiek?

U vindt de infografiek op de website van het KCE.

Contacten

Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE)

E-mail: info@kce.fgov.be