print

Tandartsen: verkiezingen 2023 voor uw vertegenwoordiging in onze organen

Welke beroepsorganisaties van tandartsen zijn vertegenwoordigd in onze organen? De verkiezingen van de tandartsen bepalen dat. Ze vinden om de 4 jaar plaats. Ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging.

Op deze pagina:

 

Participatiegraad verkiezingen van de tandartsen 2023

Aan de verkiezingen, waarbij de stemming via elektronische weg verliep, namen 4.766 tandheelkundigen deel. Dit komt overeen met een participatiegraad van 42,98%.

Resultaten van de verkiezingen van de tandartsen 2023

De stemmen werden geteld op 9 oktober 2023. Dit gaf de volgende resultaten:

  • VVT – Verbond der Vlaamse Tandartsen  behaalde 1.732 stemmen (36,34%)
  • VBT – Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen behaalde 718 stemmen (15,07%)
  • BUOS (Belgian Union of Orthodontic Specialists) behaalde 587 stemmen (12,32%)
  • CMD – Chambre de Médecine Dentaire behaalde 874 stemmen (18,34%)
  • Société de Médecine Dentaire asbl, association dentaire belge francophone en abrégé SMD behaalde 851 stemmen (17,86%)

Evolutie van de deelname aan de verkiezingen van tandartsen

 

20​03​2007​2011​2015​2019​

2023

Aantal tandartsen ingeschreven op de
kiezerslijst
(= door ons aan tandartsen toegestuurde
stemdossiers)​

​8.516

​8.715

​8.797

​9.406

​10.235

11.090

Aantal tandartsen die aan de stemming
hebben deelgenomen​

​5.574

​5.213

​ 5.815
(1.460 elektronisch/4.355 papier)
​3.580 (enkel elektronisch)​4.529 (enkel elektronisch)4.766 (enkel elektronisch)
Percentage van deelname ​​65,45 %​59,82 %​66,10 %​38,06 %​​44,25 %42,98%​

 

 

Evolutie van de verdeling van de mandaten per orgaan

Verdeling van de mandaten naar aanleiding van:

 

Contacten

Afdeling Tandartsen - Verkiezingen

Tel: +32(0)2 739 77 18

E-mail: cndm-nctz@riziv-inami.fgov.be