print

Tandartsen: zorg attesteren buiten uw vaste tandheelkundige praktijk

Sinds 1 juli 2022 vergoeden wij al uw tandheelkundige zorg die in artikel 5 van de nomenclatuur staan, zelfs wanneer u deze verleent buiten uw vaste tandheelkundige praktijk. Het doel is om de toegang tot zorg te vereenvoudigen voor patiënten die zich niet gemakkelijk naar een praktijk kunnen begeven.

Om deze zorgen te attesteren, voegt u een unieke pseudocode toe. Om de kwaliteit ook buiten uw praktijk te waarborgen, moet u rekening houden met de eisen inzake continuïteit van zorg en toezicht.

Op deze pagina:

Zorg buiten uw vaste praktijk: gebruik een pseudocode

Sinds 1 juli 2022 kan u alle tandheelkundige verstrekkingen van artikel 5 van de nomenclatuur ook buiten uw vaste tandheelkundige praktijk uitvoeren: bij de patiënt thuis, in een mobiele praktijk, in een woonzorgcentrum, etc.

Er is geen voorschrift nodig van de behandelende arts.

Voor elke verstrekking die u buiten uw vaste praktijk uitvoert, moet u naast de gebruikelijke nomenclatuurcode van de verstrekking ook de pseudocode 389933-389944 attesteren.

  • als u elektronisch attesteert, vermeldt u deze pseudocode voor iedere uitgevoerde verstrekking.
  • als u op papier attesteert, vermeldt u deze pseudocode slechts éénmaal per papieren getuigschrift in de kolom “nomenclatuurnummer van de verstrekking”, zelfs wanneer u verschillende verstrekkingen uitvoert.

Opgelet:
Het is belangrijk om deze verstrekkingen buiten vaste praktijk uit te voeren overeenkomstig de voorwaarden inzake continuïteit van zorg en toezicht. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de artikelen 14, 17 en 19 van de Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Raadpleging aan huis: het voorschrift van de arts is niet meer nodig

Vóór 1 juli 2022 kon u al 1 type verstrekking buiten uw vaste praktijk attesteren: de raadpleging aan huis van de patiënt (371033-371044 en 301033-301044) op voorwaarde dat uw patiënt een voorschrift van zijn behandelende arts had.

Vanaf nu is dit voorschrift niet meer nodig.

 

Contacten

Technisch tandheelkundige raad

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be