print

Urgentiesupplementen bij dringende tandzorg

Een urgentiesupplement attesteert u als tandarts bij bepaalde dringende vergoedbare behandelingen of een raadpleging die noodzakelijk is buiten de normale praktijkuren. Urgentiesupplementen kunnen slechts met enkele verstrekkingen samengaan.

Op deze pagina:


Wanneer is een urgentiesupplement terugbetaald?

 1. Voor tandzorg aangevraagd en uitgevoerd tijdens de volgende dagen en tijdsintervallen:
  • ’s nachts van 21 tot 8 u
  • op een zaterdag, zondag of een feestdag van 8 u tot 21 u
  • op een brugdag van 8 u tot 21 u, tijdens een georganiseerde wachtdienst.

  De feestdagen zijn: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december.

  De brugdagen vastgesteld door het Verzekeringscomité zijn:

  • 2023: vrijdag 19 mei 2023, maandag 14 augustus 2023.

  • 2024: vrijdag 10 mei 2024, vrijdag 16 augustus 2024.

  • 2025: vrijdag 2 mei 2025, vrijdag 30 mei 2025, maandag 10 november 2025, vrijdag 26 december 2025.

 2. Voor tandzorg die aan volgende voorwaarden voldoet:
  • De patiënt heeft dringende verzorging nodig.
  • Uitstel is niet mogelijk.
  • De tandartspraktijk is op dat moment niet open. Hier geldt een uitzondering indien de tandarts in een georganiseerde wachtdienst werkt.
 3. In het kader van een georganiseerde wachtdienst, moet u de verstrekkingen aanrekenen volgens de conventietarieven.

Welke urgentiesupplementen bij tandheelkundige behandelingen?

Er zijn  2 urgentiesupplementen voorzien voor urgente terugbetaalbare behandelingen.

U kunt ze slechts bij de volgende verstrekkingen aanrekenen: sommige extracties, de panoramische radiografie in geval van extern oro-faciaal trauma, de eerste intrabuccale radiografie en het intrabuccaal insnijden van het abces van dentale oorsprong.

Omschrijving verstrekking:NomenclatuurnummersUrgentiesupplementen
Extracties374975-374986,
374872-374883,
304975-304986,
304872-304883,
304990-305001,
304916-304920,
371195-371206,
301195-301206,
301210-301221,
389631-389642
Panoramische radiografie in geval van extern oro-faciaal trauma377274-377285,
307274-307285
Eerste intrabuccale radiografie377031-377041,
307031-307042
389653-389664
Intrabuccaal insnijden van het abces van dentale oorsprong317192-317203
Bijkomend honorarium voor wondhechting375130-375141,
305130-305141,
375152-375163,
305152-305163

De bedragen van die urgentiesupplementen vindt u in de tarievenlijst.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

In urgentie verzorgt u bij een patiënt een caviteit en neemt u 1 RX. Op het getuigschrift voor verstrekte hulp attesteert u de nomenclatuurnummers 304371 en 307031.
Enkel de intrabuccale radiografie staat toe om bijkomend het urgentiesupplement 389653 te attesteren op het getuigschrift.

Welke urgentiesupplementen bij tandheelkundige raadplegingen?

De raadpleging vindt plaats:Uw patient is:Urgentiesupplementen
op zaterdag, op zondag, op een feestdag of tijdens een georganiseerde wachtdienst op een brugdag tussen 8 en 21 u jonger dan
19 jaar
371055-371066
vanaf
19 jaar
of ouder
301055-301066
’s nachts tussen 21 en 8 ujonger dan
19 jaar
371070-371081
vanaf
19 jaar
of ouder
301070-301081

Contacten

Afdeling Tandartsen

E-mail: Ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be