print

De stagiair tandarts

Als kandidaat voor een tandheelkundige beroepstitel, hier verder omschreven als stagiair tandarts, moet u vanaf 1 augustus 2014 de uitgevoerde behandelingen zelf aanrekenen aan de verplichte ziekteverzekering. De manier waarop u een RIZIV nummer verkrijgt en hoe u moet attesteren, vindt u hier.

Op deze pagina:


Hoe verkrijgt de stagiair tandarts een RIZIV nummer?

Nadat u uw volledig ingevuld en ondertekend stageplan, voorzien van de vereiste documenten bij de bevoegde Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid heeft ingediend, licht de overheidsdienst Volksgezondheid het RIZIV in over de aanvang van de stage. U zal hierna per brief een RIZIV nummer als stagiair toegestuurd krijgen, dat zal gelden vanaf de datum van het begin van het stageplan.

Bij toekenning van het RIZIV nummer, bent u als stagiair tandarts volledig toegetreden tot het Nationaal akkoord en moet u de honorariumbedragen van het Nationaal akkoord volgen. Conform de regels opgenomen in het geldende Nationaal akkoord , kan u uw statuut omzetten tot een gedeeltelijke toetreding of weigering.

Welke tandheelkundige zorg betaalt het ziekenfonds terug ?

Alle vergoedbare zorg uitgevoerd door de stagiair tandarts binnen het kader van het stageplan. De stagemeester moet evenwel fysiek aanwezig zijn in de stagedienst of spreekkamer waar u de verstrekkingen uitvoert. Het honorarium en de terugbetaling voor de verstrekkingen zijn dezelfde als bij een tandheelkundige met de beroepstitel.

Hoe moet u de zorg aanrekenen vanaf 1 augustus 2014?

  • Tijdens de stage.
    Tijdens de duur van het stageplan moet u de getuigschriften voor verstrekte hulp van de stagemeester gebruiken, er uw naam en Riziv nummer op aanbrengen en ondertekenen.
  • Na de stage.
    In afwachting van de toekenning van de beroepstitel door de bevoegde gemeenschap, kan u nog maximaal gedurende een periode van 2 maanden na de einddatum van de stage, verstrekkingen blijven aanrekenen met uw RIZIV nummer als tandarts stagiair. Dit doet u met de getuigschriften voor verstrekte hulp . Na verloop van deze periode van 2 maanden kan u geen verstrekkingen meer aanrekenen met uw RIZIV nummer als stagiair.

Deze nieuwe regeling geldt ook voor de stagiair tandarts die reeds in bezit is van het RIZIV nummer op 1 augustus 2014.

Wanneer krijgt de stagiair tandarts zijn ‘definitief’ Riziv nummer?

Na gunstig advies van de bevoegde erkenningscommissie, wordt u door de bevoegde gemeenschap erkend. Hierna licht de betrokken administratie het RIZIV in over de toekenning van de beroepstitel. Het RIZIV zal u onmiddellijk het ‘definitieve’ RIZIV nummer toesturen; het gaat hier om een aanpassing van de bevoegdheidscode van het RIZIV nummer. Dit aangepaste RIZIV nummer geldt vanaf de dag waarop het RIZIV geïnformeerd werd over de erkenning.  

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden