print

Feedback over het voorschrijven van antibiotica door tandartsen

U ontvangt als tandarts een individuele feedback over uw voorschrijfgedrag van antibiotica in de ambulante zorg (buiten ziekenhuisopnames).

Aan de hand van indicatoren krijgt u inzicht in uw voorschrijfgedrag en kan u uw praktijk vergelijken met die van uw collega’s.

De score die u ontvangt per indicator is gebaseerd op uw activiteiten in het jaar 2019.

Op deze pagina:

 

Wat is de aanleiding van deze feedback?

Eind 2020 publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een praktijkrichtlijn voor het rationeel voorschrijven van antibiotica in de tandartsenpraktijk.

De belangrijkste kernboodschappen uit deze richtlijn zijn:

  • Het voorschrijven van antibiotica door de tandarts is zelden nodig
  • Indien een antibioticum nodig is, kiest de tandarts best voor een antibioticum met een zo smal mogelijk spectrum
  • Indien een antibioticum nodig of nuttig is, is amoxicilline meestal de eerste keuze. De toevoeging van clavulaanzuur is vaak niet nodig.

Om u te ondersteunen bij het toepassen van deze richtlijn heeft de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) de aanbevelingen samengevat in een steekkaart.

Wat is het doel van deze feedback?

Het antibioticagebruik in België ligt hoog. In 2019 stond ons land nog op de 9de plaats in het voorschrijven van antibiotica buiten het ziekenhuis in Europa.

In 2016 schreven tandartsen 6 procent van de antibiotica voor in de Belgische ambulante zorg. Voor een aantal specifieke antibiotica ligt dit zelfs nog hoger:

  • 20,1% voor clindamycine
  • 11,6% voor metronidazole
  • 10,5% voor amoxicilline
  • 8,4% amoxicilline-clavulaanzuur

Het gebruik van antibiotica kan niet alleen tal van ongewenste effecten veroorzaken. Overmatig of verkeerd gebruik van antibiotica kan er ook voor zorgen dat bacteriën resistent worden tegen antibiotica en infecties zo moeilijker te bestrijden zijn.
Om de strijd aan te gaan tegen deze antibioticaresistentie en de antimicrobiële resistentie in het algemeen hebben de gezondheidsinstellingen samen een nationaal actieplan opgesteld.

Door u feedback te bezorgen over uw voorschrijfgedrag nodigen we u uit tot zelfreflectie. Op die manier roepen we u op een actieve bijdrage te leveren tegen antimicrobiële resistentie.

Wie krijgt deze feedback?

Alle algemene tandartsen en specialisten in de parodontologie die voldoen aan de activiteitsdrempel van minimum 300 patiëntencontacten per jaar, ontvangen een feedback.

Enkel tandartsen met minstens 5 voorschriften voor antibiotica in het jaar 2019 ontvangen feedback voor de indicatoren over de keuze van het antibioticum.

Hoe moet u deze feedback interpreteren?

We vergelijken uw voorschrijfgedrag aan de hand van enkele indicatoren met deze van uw collega’s. We doen dit door voor elke indicator uw individuele score te vergelijken met de mediaan via een graduele schaal op 100 procent. Bij de interpretatie moet u er rekening mee houden dat de mediaan niet noodzakelijk hetzelfde is als een ideale score.

De verschillende indicatoren die aan bod komen:

  • Globaal antibioticavoorschrijfgedrag
  • Keuze voor amoxicilline
  • Keuze amoxicilline versus amoxicilline-clavulaanzuur

Daarnaast geven we een overzicht van de verschillende soorten antibiotica die u heeft voorgeschreven.

Wie is de initiatiefnemer van deze feedback?

Onze cel ‘Doelmatige zorg’ van de directie ‘Research, development & quality’ heeft deze feedback opgesteld in samenwerking met de Nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen, het KCE en BAPCOC.

 

Contacten

Cel Doelmatige Zorg

E-mail: appropriatecare@riziv-inami.fgov.be