print

Uitoefening van uw beroep van tandarts

Op deze pagina vindt u info over administratieve en reglementaire aspecten van uw beroep. U verneemt onder meer welke stappen u moet zetten om uw beroep te kunnen uitoefenen (erkenning, RIZIV-nummer). U vindt hier ook praktische info om getuigschriften voor verstrekte hulp te bestellen of om uw contactgegevens en financiële gegevens mee te delen / te wijzigen, enz.

Op deze pagina:


Administratieve info

Info over de volgende administratieve aspecten van uw beroep:

Reglementaire info in verband met uw patiënten

Info over de reglementaire bepalingen die u moet respecteren in het kader van de relatie met uw patiënten.

De diensten in Mycarenet

MyCareNet stelt u verschillende diensten voor die de communicatie tussen tandartsen en ziekenfondsen vergemakkelijken.

Verkiezingen van tandartsen

Welke beroepsorganisaties van tandartsen zijn vertegenwoordigd in onze organen? De verkiezingen van de tandartsen bepalen dat. Ze vinden om de 4 jaar plaats. Ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging.

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.