print

Terugbetaling van dentale Conebeam CT-scans

Een dentale Conebeam CT-scan (3D-beeldopname van het gebit) is onder bepaalde voorwaarden terugbetaald aan uw patiënten. De scanner moet dan wel voldoen aan de eisen van het Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC). De scanner en de tandarts of radioloog die er de scan mee neemt, moeten bij ons ook geregistreerd zijn.

Op deze pagina:


Wat verandert er vanaf 1 september 2023?

Sinds 1 september 2023 trekken we de leeftijdsgrens op naar 19 jaar voor de verstrekkingen Conebeam CT-scan waarvoor een leeftijdsgrens werd vastgelegd op 18 jaar.

Wanneer is een Conebeam CT-scan terugbetaald?

Er zijn 2 nomenclatuurverstrekkingen.

1. Verstrekking 377230-377241 of 307230-307241

Conebeam CT-scan van de bovenkaak bij lip-, kaak- en verhemeltespleet

Enkel terugbetaald als de volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

 • Uw patiënt is jonger dan 19 jaar (377230-377241) of tussen 19 en 22 jaar (307230-307241).
 • Uw patiënt kreeg eerder al een orthodontische behandeling (art. 5, § 3 van de nomenclatuur) terugbetaald.
 • De scanner en de tandarts of radioloog die er de scan mee neemt, zijn bij ons geregistreerd.

 2. Verstrekking 307252-307263

Conebeam CT-scan van de onderkaak als u tandimplantaten plaatst

Enkel terugbetaald als de volgende voorwaarden samen vervuld zijn:
 • Uw patiënt kan 2 tandimplantaten in zijn tandeloze onderkaak terugbetaald krijgen (art. 6, § 5 bis van de nomenclatuur), want:
  • Hij is minstens 70 jaar oud.
  • Hij heeft al minstens één jaar geen tanden meer in zijn onderkaak.
  • Hij draagt een volledige onderprothese die u moet verankeren op de tandimplantaten. Die prothese is minstens één jaar oud en in goede staat.
 • De scanner voldoet aan de eisen van het Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC).
 • De scanner en de tandarts of radioloog die er de scan mee neemt, zijn bij ons geregistreerd.

U vindt de verstrekkingen en hun toepassingsregels in artikel 5 en artikel 6 van de nomenclatuur .

Hoe vaak is een Conebeam CT-scan terugbetaald?

Als de voorwaarden vervuld zijn, dan:

 • zijn de verstrekkingen 377230-377241 en 307230-307241 één keer per kalenderjaar terugbetaald
 • is de verstrekking 307252-307263 eenmalig terugbetaald.

Wie laat Conebeam CT-scanners en tandartsen/radiologen registreren?

Scans genomen met niet-geregistreerde Conebeam CT-scanners of door niet-geregistreerde tandartsen of radiologen zijn nooit terugbetaald. Registratie is dus erg belangrijk!

 • Als u scans neemt met eigen scanners die voldoen aan de eisen van het FANC of als u zelf zo’n scanners ter beschikking stelt van tandartsen of radiologen, dan moet u:
  • alle scanners bij ons laten registreren
  • alle tandartsen en radiologen die er scans mee nemen bij ons laten registreren (dus ook uzelf als u scans neemt met eigen scanners)
  • alle scanners, tandartsen en radiologen opnieuw laten registreren als er iets wijzigt (bv. een nieuwe locatie van de scanner, nieuwe tandartsen of radiologen die er scans mee nemen, tandartsen of radiologen die er niet langer scans mee nemen).
 • Als iemand anders u scanners ter beschikking stelt die voldoen aan de eisen van het FANC, dan hoeft u zelf niets te laten registreren bij ons. Wie de scanners ter beschikking stelt, moet het nodige doen.

Wat is de registratieprocedure?

Moet u Conebeam CT-scanners en tandartsen of radiologen (opnieuw) laten registreren? Dit is de procedure:

 1. U vult voor elke scanner het registratieformulierin. Met dit formulier registreert u zowel de scanner als alle tandartsen en radiologen die er scans mee nemen.
 2. U stuurt de formulieren aangetekend naar ons op:
  RIZIV
  Dienst voor geneeskundige verzorging
  T.a.v. de Leidend ambtenaar
  Galileelaan 5/01
  1210 Brussel
 3. Wij voeren de gegevens op de formulieren in onze databank in.
 4. Wij controleren de ingevoerde gegevens op basis van de informatie die het FANC ons doorgeeft.
  Voldoen de scanner en de tandartsen en radiologen die er scans mee nemen aan de regelgeving van het FANC? Dan zijn ze bij ons geregistreerd.
 5. U ontvangt van ons voor elke scanner een bericht. Daarin staat:
  • of de scanner en de tandartsen en radiologen die er scans mee nemen bij ons geregistreerd zijn
  • zo ja: vanaf wanneer de scans terugbetaald zijn (als de voorwaarden vervuld zijn).

Contacten

Afdeling Tandartsen

E-mail: Ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be