print

Een minimumaantal verstrekkingen per jaar uitvoeren

Om te worden geaccrediteerd, moet u in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) een minimale jaarlijkse activiteitsdrempel bereiken.

Op deze pagina:


Wat is de minimale activiteitsdrempel om te worden geaccrediteerd in 2024?

Om te worden geaccrediteerd, moet u in de loop van het jaar minstens 300 verstrekkingen (patiëntcontacten) uitvoeren.

Wat moet u doen?

U hoeft niets specifieks te doen. Via uw online aanvraag verklaart u op erewoord dat u de minimale activiteitsdrempel hebt bereikt.

Wat zijn de gevolgen als u niet de minimale activiteitsdrempel bereikt?

Na afloop van de accrediteringscyclus van 5 jaar controleren wij uw prestaties (patientcontacten) voor elk jaar van de cyclus.

Als u een pas afgestudeerd tandarts bent, zal pas vanaf het 5e jaar van uwe cyclus de drempelactiviteit en rekening worden genomen.

Als uit die controle blijkt dat u voor een jaar van de cyclus niet de activiteitsdrempel hebt bereikt, en er dit niet kan rechtvaardigen worden bij de Stuurgroep, dan ontvangt u voor het 5e jaar van die cyclus geen accrediteringshonorarium.

Als u echter aan alle andere accrediteringsvoorwaarden voldoet, dan kunt u een nieuwe cyclus van 5 jaar beginnen.

Contacten

Team accreditering tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden