print

Het verbod op gebruik van tandheelkundig amalgaam bij bepaalde patiënten

Vanaf 1 juli 2018 mag de tandarts amalgaam niet meer gebruiken voor tandheelkundige vullingen bij sommige patiënten (tenzij dit omwille van specifieke medische behoeften nodig wordt geacht). Een aanpassing van de terugbetalingsvoorwaarden is voorzien.

Op deze pagina:


Een Europees verbod van toepassing op 1 juli 2018

In mei 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad een Verordening betreffende kwik aangenomen (Verordening (UE) 2017/852). Deze verordening verbiedt het gebruik van tandheelkundig amalgaam vanaf 1 juli 2018 bij 3 behandelingen:

  • op melktanden
  • bij kinderen jonger dan 15 jaar
  • bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Niettemin, kan u amalgaan enkel gebruiken indien u dit noodzakelijk acht voor de specifieke medische behoeften van uw patiënt.

De reglementering is onmiddellijk toepasbaar.

Wat is de impact op de terugbetaling van tandheelkundig amalgaam door de ziekteverzekering?

Om de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen in conformiteit te brengen met het Europese reglement, passen we het artikel 6 aan.

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt niet langer tandheelkundige vullingen met amalgaam terug:

  • op melktanden of bij tandheelkundige behandelingen bij jongeren onder de 15 jaar.
    In dit geval is een uitzondering voorzien indien u een specifieke medische reden vaststelt bij de patiënt. U dient dan de rechtvaardiging te bewaren in het dossier van de patiënt
  • voor het behandelen van een zwangere vrouw of vrouw die borstvoeding geeft. Er wordt niet in een uitzondering voorzien.

Het koninklijk besluit tot aanpassing van de nomenclatuur is gepubliceerd en zal in werking treden vanaf  01/08/2018.

Contacten

Lizzy Missotten

Tel: +32(0)2 739 77 66

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be