print

Het mondonderzoek

Voor kinderen onder de 18 jaar kunt u per kalenderjaar 2 preventieve mondonderzoeken attesteren, op voorwaarde dat ze uitgevoerd zijn tijdens 2 verschillende kalendersemesters.
Let op: De specifieke codes voor de terugbetaling van het profylactisch reinigen zijn opgenomen in de preventieve mondonderzoeken.

Vanaf 1 september 2023 kunt u voor uw patiënten tussen 18 en 19 jaar eenmaal per jaar een mondonderzoek (371593-371604) attesteren.

Voor uw patiënten vanaf 19 jaar kunt u eenmaal per jaar een mondonderzoek (301593-301604) attesteren.

Opdat de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) de semestriële  mondonderzoeken, het jaarlijkse mondonderzoek tussen de 18e en 19e verjaardag en het jaarlijks mondonderzoek vanaf 19 jaar zou terugbetalen, moet u ook een tandheelkundig dossier bijhouden.

Op deze pagina:

 

Wat omvat het preventieve mondonderzoek bij kinderen onder de 18 jaar?

Sinds 1 juli 2022 zijn de voorwaarden en de honoraria voor het eerste en het tweede preventief mondonderzoek per kalenderjaar bij kinderen gelijkgesteld.

Deze omvatten:

 • het opmaken van een balans
 • het motiveren van de patiënt over de uit te voeren preventieve en curatieve zorg
 • het uitvoeren van een mondonderzoek
 • het geven van poetsinstructies
 • indien nodig het uitvoeren van een profylactische reiniging

Het eerste mondonderzoek (code 371615-371626) mag u enkel tijdens het eerste semester aanrekenen en het tweede (code 371571-371582) enkel tijdens het tweede semester. Het is niet nodig om al een eerste mondonderzoek te hebben uitgevoerd om een tweede aan te rekenen.

Het honorarium van die onderzoeken vindt u in de tarievenlijst.

De preventieve handelingen die u uitvoert tijdens het semestrieel mondonderzoek komen in aanmerking als vergoedingsvoorwaarde voor de verstrekkingen parodontaal mondonderzoek en/of het verwijderen van subgingivaal tandsteen.

Kunt u het profylactisch reinigen attesteren bij kinderen onder de 18 jaar?

De jaarlijkse terugbetaling van het profylactisch reinigen via specifieke nomenclatuurnummers is afgeschaft en opgenomen in de preventieve mondonderzoeken.

Niettemin zijn de nomenclatuurcodes voor terugbetaling per kwadrant behouden bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 18e verjaardag, als ze voor hun leeftijd niet in staat zijn om een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een 3e persoon.

Wat omvat het jaarlijks mondonderzoek bij personen tussen 18 en 19 jaar?

Vanaf 1 september 2023 kan u een jaarlijks mondonderzoek uitvoeren bij personen tussen 18 en 19 jaar. Tijdens het jaarlijks mondonderzoek voert u een preventief onderzoek uit van de mond en tandheelkundige situatie bij de patiënt.

Het honorarium van de verstrekking omvat:

 • de noodzakelijke intra orale radiografieën
 • het verwijderen van tandaanslag en een beetje tandsteen is toegelaten, maar dan wel inbegrepen in het honorarium
 • eventueel een behandelingsplan opmaken
 • de patiënt motiveren  over  de uit te voeren behandeling
 • opmaak en/of actualisering van het tandheelkundig dossier.

Het jaarlijks mondonderzoek heeft de nomenclatuurcodes 371593-371604.

De preventieve handelingen die u uitvoert tijdens het jaarlijks mondonderzoek (18 tot 19 jaar) komen in aanmerking als vergoedingsvoorwaarde voor de verstrekkingen parodontaal mondonderzoek en/of het verwijderen van subgingivaal tandsteen.

Het honorarium van het jaarlijks mondonderzoek vindt u in de tarievenlijst.

Opgelet: er worden ook nieuwe specifieke codes voor het verwijderen van tandsteen ingevoerd voor patiënten tussen 18 en 19 jaar.

Wat omvat het jaarlijks mondonderzoek bij personen vanaf 19 jaar?

Tijdens het jaarlijks mondonderzoek voert u een preventief onderzoek uit van de mond en tandheelkundige situatie bij de patiënt.

Vanaf 1 september 2023 schaffen we de maximale leeftijdsgrens van 80 jaar voor het jaarlijks mondonderzoek af. Voor patiënten vanaf 19 jaar kunt u het mondonderzoek eenmaal per jaar attesteren.

Het honorarium van de verstrekking omvat:

 • de noodzakelijke intra orale radiografieën
 • sinds 1.4.2015 is ook tandaanslag verwijderen en een beetje tandsteen verwijderen, toegelaten maar dan wel inbegrepen in het honorarium
 • eventueel een behandelingsplan opmaken
 • de patiënt motiveren  over  de uit te voeren behandeling
 • opmaak en/of actualisering van het tandheelkundig dossier.

Het jaarlijks mondonderzoek heeft de nomenclatuurcodes 301593-301604.

De preventieve handelingen die u uitvoert tijdens het jaarlijks mondonderzoek (vanaf 19 jaar) komen in aanmerking als vergoedingsvoorwaarde voor de verstrekkingen parodontaal mondonderzoek en/of het verwijderen van subgingivaal tandsteen.

Het honorarium van het jaarlijks mondonderzoek vindt u in de tarievenlijst.

Welke elementen moet u bijhouden in het tandheelkundig dossier ?

Voor het preventief mondonderzoek bij kinderen onder de 18 jaar is de bijlage 62 ‘Mondonderzoek: Te overwegen verzorging’ afgeschaft. Net als voor de volwassenen moet u voor hen een tandheelkundig dossier bijhouden.

Een van de voorwaarden voor terugbetaling van het jaarlijks mondonderzoek en semestrieel mondonderzoek is het tandheelkundig dossier opmaken en/of actualiseren.

De verplichte vermeldingen in dit dossier zijn:

 • de identificatie van de patiënt en zijn geboortedatum
 • de medische anamnese met betrekking tot de mond- en tandheelkundige pathologieën
 • een exemplaar van de radiografieën (of hun protocol) van de vastgestelde pathologieën
 • het voorgestelde behandelingsplan tijdens dit mondonderzoek (voorziene verzorging met aanduiding van de te behandelen tanden)
 • de toegediende zorg en/of medicatie
 • de eventuele doorverwijzing naar een andere zorgverlener.

 

Contacten

Technisch tandheelkundige raad

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be

Afdeling Tandartsen

E-mail: Ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be