print

Begrensde terugbetaling van conserverende verzorging

Bij tandschade zijn er verschillende behandelingen mogelijk (‘conserverende tandzorg’). Vanaf 1 februari 2018 is de terugbetaling begrensd voor sommige van die behandelingen, om misbruik te voorkomen.

Op deze pagina:


Waarom zijn die begrenzingen van de terugbetaling nodig?

Uit gegevensanalyse is gebleken dat bepaalde behandelingen in sommige situaties ongewoon veel worden herhaald. De nieuwe regels maken de terugbetaling van die onregelmatigheden onmogelijk, zonder de goede tandheelkundige praktijkvoering in het gedrang te brengen.

Over welke begrenzingen gaat het?


Eenmalige pulpotomie per melktand

Bij sommige behandelingen van een melktand is het nodig om de tandpulpa te verwijderen en kan de tandarts een pulpotomie uitvoeren. Deze behandeling heeft de nomenclatuurcodes 374356-374360.

Vanaf 1 februari 2018 is de terugbetaling eenmalig per melktand.

Eenmalige herbehandeling van de wortelkanalen van een tand

Als de tandzenuw ontsteekt of afsterft door bv. een trauma of tandbederf kan de tandarts de tandzenuw verwijderen en het wortelkanaal van de tand vullen. Voor die behandelingen zijn er verschillende nomenclatuurcodes, naargelang van het aantal wortelkanalen per tand. Soms is een herbehandeling van de ontzenuwde tand nodig.

Vanaf 1 februari 2018 is de terugbetaling van een herbehandeling eenmalig per tand. Daarvoor zijn er nu specifieke nieuwe nomenclatuurcodes.

Begrensde terugbetaling van opbouwen/vullen per kalenderjaar

Voor het opbouwen en vullen van tanden is terugbetaling mogelijk, afhankelijk van de grootte van het gaatje en/of de plaats op de tand.

Vanaf 1 februari 2018 is de opbouw of vulling van eenzelfde tand maximaal tweemaal per kalenderjaar terugbetaald.

Let op! Bij opbouwen en vullen van een tand is het verplicht om de behandelde tandvlakken te vermelden in het dossier van de patiënt.

Contacten

Lizzy Missotten

Tel: +32(0)2 739 77 66

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be