De verkiezingen van tandartsen

Welke beroepsorganisaties van tandartsen zijn vertegenwoordigd in onze organen? De verkiezingen van de tandartsen bepalen dat. Ze vinden om de 4 jaar plaats. Ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging.


Verkiezingen van tandartsen 2019

De procedure voor de verkiezingen voor de tandheelkundigen begint op 18 februari 2019.

  • De raadpleging van de kiezerslijst

De voorlopige kiezerslijst wordt opgesteld op 18 februari 2019  en tandheelkundigen kunnen die raadplegenvanaf 25 februari tot en met 11 maart 2019. Deze raadpleging gebeurt op deze website of op de computers die het RIZIV ter beschikking stelt, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel, van 9u. tot 12u. en van 13u. tot 16u.

Indien u als tandarts een bezwaar wil  aantekenen inzake de gegevens op deze lijst die u aanbelangen, kan u dit uiterlijk doen tot 13 maart 2019 per aangetekende brief gericht aan A. Ghilain, Leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV, Tervurenlaan 211, 1150 BRUSSEL.

  • Erkenning van de representatieve beroepsorganisaties – de stappen

De beroepsorganisaties die zich kandidaat willen stellen voor de verkiezingen, moeten ten laatste op 11 maart 2019, een aanvraag tot erkenning per aangetekende brief indienen bij  A. Ghilain, Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel.

Wat moet de aanvraag tot erkenning omvatten?

Waarom moet de aanvraag tot erkenning deze gegevens bevatten?

Om de voorwaarden opgelegd aan de tandheelkundige beroepsorganisaties na te kijken om erkend te worden als representatief (K.B. van 25.02.2015).

De kandidaat-organisaties vinden het unieke model van de ledenlijst die ze moeten invullen en samen met de aanvraag tot erkenning opsturen. Het is van belang dat:

  • de lijsten in Excel formaat opgemaakt zijn
  • de namen en voornamen van elkaar gescheiden zijn
  • de bedragen van de bijdragen vermeld zijn in formaat «currency» en niet in algemeen formaat
  • de erkenningsnummers hetzelfde formaat hebben als in de lijst van het RIZIV (bijvoorbeeld: 3-85062-29-001).


Evolutie van de deelname aan de verkiezingen van tandartsen


20​03 2007 ​ 2011​ 2015
Aantal tandartsen ingeschreven op de
kiezerslijst
(= door ons aan tandartsen toegestuurde
stemdossiers)  
​8.516 ​8.715 ​ 8.797 9.406​
Aantal tandartsen die aan de stemming
hebben deelgenomen
​ 5.574 ​ 5.213
​ 5.815
(1.460 elektronisch/
4.355 papier)
3.580 (enkel elektronisch)​
Percentage van deelname ​ 65,45 % ​59,82 % ​ 66,10 % 38,06 %​


Evolutie van de verdeling van de mandaten per orgaan

Verdeling van de mandaten naar aanleiding van:

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 18 februari 2019