De verkiezingen van tandartsen

Welke beroepsorganisaties van tandartsen zijn vertegenwoordigd in onze organen? De verkiezingen van de tandartsen bepalen dat. Ze vinden om de 4 jaar plaats. Ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging.


Resultaten van de verkiezingen van tandartsen 2015

We hebben de stemmen geteld op 1 juli 2015, met volgende resultaten:

  • Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) haalde 1.776 stemmen (49,61 %)
  • Société de Médecine Dentaire (SMD) haalde 766 stemmen (21,40 %)
  • Chambres Syndicales Dentaires (CSD) haalde 632 stemmen (17,65 %)
  • Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) haalde 404 stemmen (11,28 %)
  • 2 blanco/ongeldige stemmen (0,06 %).

Deelname aan de verkiezingen van tandartsen 2015

Aan de verkiezingen, waarbij de stemming voor het eerst enkel via elektronische weg verliep, namen 3.580 tandartsen deel. Dat geeft een participatiegraad van 38,06 %.

Evolutie van de deelname


Totaal
20​03
Totaal
2007 ​
Totaal
2011​
​Totaal 2015
Aantal tandartsen ingeschreven op de
kiezerslijst
(= door ons aan tandartsen toegestuurde
stemdossiers)  
​8.516 ​8.715 ​ 8.797 9.406​
Aantal tandartsen die aan de stemming
hebben deelgenomen
​ 5.574 ​ 5.213
​ 5.815
(1.460 elektronisch/
4.355 papier)
3.580 (enkel elektronisch)​
Percentage van deelname ​ 65,45 % ​59,82 % ​ 66,10 % 38,06 %​


Verdeling van de mandaten per orgaan

Verdeling van de mandaten naar aanleiding van:

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 18 januari 2017