De verkiezingen van tandartsen - Resultaten 2019

Welke beroepsorganisaties van tandartsen zijn vertegenwoordigd in onze organen? De verkiezingen van de tandartsen bepalen dat. Ze vinden om de 4 jaar plaats. Ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging.

Deelname aan de verkiezingen van tandartsen

Aan de verkiezingen, waarbij de stemming via elektronische weg verliep, namen 4.529 tandartsen deel. Dat geeft een participatiegraad van 44,25 %.

Resultaten van de verkiezingen van tandartsen

We hebben de stemmen geteld op 24 juni 2019, met volgende resultaten:

  • Société de Médecine Dentaire asbl, association dentaire belge francophone (en abrégé SMD) haalde 1084 stemmen (23,93 %)
  • BUOS (Belgian Union of Orthodontic Specialists) haalde 516 stemmen (11,39 %)
  • VBT haalde 599 stemmen (13,23 %)
  • VVT - Verbond der Vlaamse Tandartsen haalde 1707 stemmen (37,69 %)
  • CSD - Chambre Syndicale Dentaire haalde 621 stemmen (13,71 %)
  • Er waren 2 blanco stemmen (0,05 %).


Evolutie van de deelname aan de verkiezingen van tandartsen


20​03 2007 ​ 2011​ 2015 2019
Aantal tandartsen ingeschreven op de
kiezerslijst
(= door ons aan tandartsen toegestuurde
stemdossiers)  
​8.516 ​8.715 ​ 8.797 9.406​ 10.235​
Aantal tandartsen die aan de stemming
hebben deelgenomen
​ 5.574 ​ 5.213
​ 5.815
(1.460 elektronisch/
4.355 papier)
3.580 (enkel elektronisch)​ 4.529 (enkel elektronisch)​
Percentage van deelname ​ 65,45 % ​59,82 % ​ 66,10 % 38,06 %​ 44,25 %


Evolutie van de verdeling van de mandaten per orgaan

Verdeling van de mandaten naar aanleiding van:

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 24 juni 2019