Tandextracties

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt de terugbetaling van tandextracties. Voor bepaalde complexere extracties komen er nieuwe verstrekkingen. Een overzicht van de terugbetaalde extracties en info over de terugbetaling van wondhechting.


Tot de 18e en vanaf de 53e verjaardag - Algemeen

Tot de 18e en vanaf de 53e verjaardag is er terugbetaling voor tandextracties. De nomenclatuurnummers zijn de volgende (tenzij één van de specifieke situaties in de blokjes hieronder van toepassing is):

374850-374861 Extractie tot de 18e verjaardag
374872-374883 Extractie tot de 18e verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en dezelfde zitting
304850-304861 Extractie vanaf de 53e verjaardag
304872-304883 Extractie vanaf de 53e verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en dezelfde zitting

Let op:
Voor de extractie van een melksnijtand is er geen terugbetaling!

Tot de 18e en vanaf de 53e verjaardag - Specifiek: verhoogd bloedingsrisico

Tot de 18e en vanaf de 53e verjaardag is er terugbetaling voor tandextracties bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico, voor zover wondhechting is uitgevoerd. 

De nomenclatuurnummers zijn de volgende:

371151-371162 Extractie bij verhoogd bloedingsrisico tot de 18e verjaardag
301151-301162 Extractie bij verhoogd bloedingsrisico vanaf de 53e verjaardag

In geval van een bijkomende extractie in eenzelfde kwadrant kan de tandarts de nomenclatuurnummers 374872-374883 of 304872-304883 attesteren.

Let op:
Voor de extractie van een melksnijtand is er geen terugbetaling!

Belangrijk:
De patiënt moet op het moment van de extractie in behandeling zijn met orale en/of parenterale anticoagulantia en/of lijden aan hemofilie. Orale en/of parenterale anticoagulantia zijn geneesmiddelen die onder volgende ATC-klassen vallen :

2.1.2.1.1. Vitamine K-antagonisten = ATC code B01AA
2.1.2.1.2. Directe orale anti-coagulantia = ATC codes B01AE en B01AF
2.1.2.2.1. Heparines = ATC code B01AB

De tandarts moet de gegevens die dat aantonen in het dossier van de patiënt bewaren. De adviserend arts kan er inzage in vragen.

Tot de 18e en vanaf de 53e verjaardag - Specifiek: heelkundige extracties

Tot de 18e en vanaf de 53e verjaardag is er terugbetaling voor heelkundige extracties, met resectie van omliggend bot en hechten van ingesneden slijmvlieslappen.

De nomenclatuurnummers zijn de volgende:

371195-371206 Heelkundige extractie tot de 18e verjaardag
301195-301206 Heelkundige extractie vanaf de 53e verjaardag

In geval van een bijkomende extractie in eenzelfde kwadrant kan de tandarts de nomenclatuurnummers 374872-374883 of 304872-304883 attesteren.

Let op:
Voor de extractie van een snijtand is er geen terugbetaling!

Belangrijk:

  • Een radiografie en het protocol van de ingreep moeten aantonen dat een botresectie nodig is. De tandarts moet die gegevens in het dossier van de patiënt bewaren. De adviserend arts kan er inzage in vragen.
  • De radiografie is inbegrepen in het honorarium voor de heelkundige extractie, als ze uitgevoerd is in dezelfde zitting.
  • De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt maar 1 keer per dag tegemoet voor een heelkundige extractie.

Tussen de 18e en de 53e verjaardag - Specifieke medische situaties

Tussen de 18e en 53e verjaardag is er enkel terugbetaling voor tandextracties in de volgende medische situaties:

  1. ten gevolge van een osteomyelitis, een radionecrose, een chemotherapie, een behandeling met ionisatie- of immunodepressie-agens
  2. met het oog op een mondsanering in het kader van een radiotherapie in het hoofd- of halsgebied, een chemotherapie, een openhartoperatie, een orgaantransplantatie, een behandeling met ionisatie- of immunodepressie-agens
  3. als het voor de rechthebbende niet mogelijk is om een correcte mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van derden, wegens een blijvende handicap.

De nomenclatuurnummers zijn de volgende:

304894 304905 Extractie
301173 301184 Extractie bij verhoogd bloedingsrisico
301210 301221 Heelkundige extractie
304916 304920 Extractie tussen de 18e en 53e verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en dezelfde zitting

Belangrijk:

  • De tandarts beoordeelt of de patiënt aan een voorwaarde voldoet en motiveert dat in het dossier van de patiënt.
  • Bij extractie in geval van de medische situaties 1. en 2. moet de tandarts ook  een medisch attest van de behandelend arts toevoegen aan het dossier.

Wondhechting

Als wondhechting is uitgevoerd tijdens een zitting met een vergoedbare tandextractie, dan is ze inbegrepen in het honorarium van de extractie.

Als een patiënt zich na een zitting met een vergoedbare tandextractie en/of het verwijderen van wortel(s) (sectie met extractie) dringend weer aanmeldt wegens een nabloeding, is de wondhechting terugbetaald, ongeacht het aantal hechtingen. De nomenclatuurnummers zijn dan de volgende:

374931 374942 Wondhechting bij nabloeding tot de 18e verjaardag
304931 304942 Wondhechting bij nabloeding vanaf de 18e verjaardag

Die nummers omvatten zowel het hechtmateriaal als het verwijderen van het hechtmateriaal.

Contacten

 

Laatst aangepast op 03 augustus 2018