print

Maximumtarieven tandzorg

Sinds 1 januari 2018 zijn er 3 regelingen van maximumtarieven van kracht voor bepaalde tandzorg uitgevoerd met specifieke materialen of in specifieke situaties. Op 7 mei 2020 voerden we bijkomende maximumtarieven in voor bestaande behandelingen. Deze maximumtarieven laten u als geconventioneerde tandarts toe om meer te vragen.
In het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2022-2023 zetten we de eerste stappen richting een integratie van deze maximumtarieven in de nomenclatuur.

Op deze pagina:


Wat zijn maximumtarieven?

Het gaat om maximale bedragen die in het kader van het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen zijn afgesproken en die u bovenop de vastgestelde honoraria kunt vragen bij bepaalde verstrekkingen. Het gaat bv. om tandzorg waarvoor het aangewezen is om met extra materialen of instrumenten te werken, die de kwaliteit en duurzaamheid van de behandeling verhogen.

Maximumtarieven beperken dus de meerkost voor de patiënt bij geconventioneerde tandartsen.

Maximumtarieven voor tandzorg met specifieke materialen of in specifieke situaties

Sinds 1 januari 2018 zijn er 3 regelingen met maximumtarieven van kracht:

Regeling​
Datum
inwerkingtreding​
Mechanische verankering bij tandherstelling ​1/1/2016
​Bioactief dentinesubstituut ​1/1/2018
​Moeilijkere wortelkanaalbehandeling met eventueel gebruik van specifiek instrumentarium ​1/1/2018

Let op: U kunt die maximumtarieven enkel aanrekenen na ‘geïnformeerde toestemming’ van de patiënt! Dat wil zeggen dat u de behandeling enkel in samenspraak met de patiënt kan uitvoeren.

Maximumtarieven voor bestaande behandelingen

Op 7 mei 2020 voerden we bijkomende maximumtarieven in voor bestaande behandelingen. Verschillende van deze maximumtarieven zijn ondertussen geïntegreerd in de nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkingen (zie “Gedeeltelijke integratie van de maximumtarieven in de nomenclatuur”). Dat wil zeggen dat u voor deze verstrekkingen geen maximumtarief meer kan aanrekenen.

U kan wel nog maximumtarieven aanrekenen voor:

Let op: U kunt deze maximumtarieven enkel aanrekenen na ‘geïnformeerde toestemming’ van de patiënt. Bovendien mag u deze maximumtarieven niet aanrekenen bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en bij patiënten jonger dan 19 jaar.

Gedeeltelijke integratie van de maximumtarieven in de nomenclatuur

In navolging van het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2022-2023 integreerden we vanaf 1 januari 2022 de maximumtarieven in de honoraria van de volgende verstrekkingen:

  • 304371-304382 (éénvlaksvulling). In overeenstemming pasten we ook het honorarium van de verstrekking 374371-374382 aan. De pseudocode 305454-305465 is geschrapt;
  • 304415-304426 (drievlaksvulling). In overeenstemming pasten we ook het honorarium van de verstrekking 374415-374426 aan. De pseudocode 305476-305480 is geschrapt.

Op 1 juli 2022 veranderde de nomenclatuur voor extracties en voerden we de verstrekkingen voor wondhechting opnieuw in. Hierdoor verdwijnen de bestaande maximumtarieven voor deze verstrekkingen en schrappen we de volgende pseudocodes:

  • 305491-305502 (niet heelkundige extracties van definitieve tanden, inclusief hechting);
  • 305513-305524 (hechting bij nabloeding).

Wat vermeldt u op het getuigschrift voor verstrekte hulp?

U vermeldt op het getuigschrift voor verstrekte hulp het nomenclatuurnummer van de uitgevoerde tandzorg, aangevuld door het pseudocodenummer voor het maximumtarief. Op het getuigschrift voor verstrekte hulp vermeldt u ook het bedrag van de gevraagde honoraria in het vakje “KB 15.07.2002”.

Contacten

Technisch tandheelkundige raad

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be