print

Maximumtarieven tandzorg

Sinds 1 januari 2018 zijn er maximumtarieven van kracht voor bepaalde tandzorg uitgevoerd met specifieke materialen of in specifieke situaties. Op 7 mei 2020 voerden we bijkomende maximumtarieven in voor bestaande behandelingen. Deze maximumtarieven laten u als geconventioneerde tandarts toe om meer te vragen. In het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2022-2023 werden de eerste stappen gezet richting een integratie van deze maximumtarieven in de nomenclatuur. Het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2024-2025 voert deze integratie verder uit.

Op deze pagina:

Wat zijn maximumtarieven?

Het gaat om maximale bedragen die in het kader van het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen zijn afgesproken en die u bovenop de vastgestelde honoraria kunt vragen bij bepaalde verstrekkingen. Het gaat bv. om tandzorg waarvoor het aangewezen is om met extra materialen of instrumenten te werken, die de kwaliteit en duurzaamheid van de behandeling verhogen.

Maximumtarieven beperken dus de meerkost voor de patiënt bij geconventioneerde tandartsen.

Maximumtarieven voor tandzorg met specifieke materialen of in specifieke situaties

Sinds 1 januari 2018 zijn er maximumtarieven van kracht voor bepaalde tandzorg uitgevoerd met specifieke materialen of in specifieke situaties. Het maximumtarief voor bioactief dentinesubstituut werd ondertussen geïntegreerd in de nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkingen (zie “Integratie van de maximumtarieven in de nomenclatuur”). Dat wil zeggen dat u voor deze verstrekking geen maximumtarief meer kan aanrekenen.

U kan wel nog maximumtarieven aanrekenen voor:

Regeling​
Datum
inwerkingtreding​
Mechanische verankering bij tandherstelling ​1/1/2016
​Moeilijkere wortelkanaalbehandeling met eventueel gebruik van specifiek instrumentarium ​1/1/2018

Let op: U kunt die maximumtarieven enkel aanrekenen na ‘geïnformeerde toestemming’ van de patiënt! Dat wil zeggen dat u de behandeling enkel in samenspraak met de patiënt kan uitvoeren.

Maximumtarieven voor bestaande behandelingen

De maximumtarieven voor bestaande behandelingen werden allemaal geïntegreerd in de nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkingen (zie “Integratie van de maximumtarieven in de nomenclatuur”). Dat wil zeggen dat u voor deze verstrekkingen geen maximumtarief meer kan aanrekenen.

Integratie van de maximumtarieven in de nomenclatuur

In navolging van het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2022-2023 integreerden we vanaf 1 januari 2022 de maximumtarieven in de honoraria van de volgende verstrekkingen:

  • 304371-304382 (éénvlaksvulling). In overeenstemming pasten we ook het honorarium van de verstrekking 374371-374382 aan. De pseudocode 305454-305465 is geschrapt;
  • 304415-304426 (drievlaksvulling). In overeenstemming pasten we ook het honorarium van de verstrekking 374415-374426 aan. De pseudocode 305476-305480 is geschrapt.

Op 1 juli 2022 veranderde de nomenclatuur voor extracties en voerden we de verstrekkingen voor wondhechting opnieuw in. Hierdoor verdwijnen de bestaande maximumtarieven voor deze verstrekkingen en schrappen we de volgende pseudocodes:

  • 305491-305502 (niet heelkundige extracties van definitieve tanden, inclusief hechting);
  • 305513-305524 (hechting bij nabloeding).

Op 1 januari 2024 integreerden we het maximumtarief voor het gebruik van bioactief dentinesubstituut bij tandherstellingen in de honoraria van de volgende nieuwe verstrekkingen :

  • 373796-373800: Bijkomend honorarium voor gebruik van bioactief dentinesubstituut bij een vergoedbare pulpotomie in geval van agenesie van de overeenkomstige definitieve tand of in geval van een directe capping bij  vulling(en) van caviteiten en/of opbouw uit het artikel 5 van de nomenclatuur, op definitieve tanden, tot de 19e verjaardag

De pseudocode 375211-375222 is geschrapt ;

  • 303796-303800: Bijkomend honorarium voor gebruik van bioactief dentinesubstituut in geval van een directe capping bij  vulling(en) van caviteiten en/of opbouw uit het artikel 5  van de nomenclatuur, op definitieve tanden, vanaf de 19e verjaardag

De pseudocode 305211-305222 is geschrapt.

Op 1 april 2024 integreerden we de maximumtarieven voor uitneembare prothesen en de digitale panoramische radiografie in de honoraria van deze verstrekkingen. Hierdoor verdwijnen de bestaande maximumtarieven voor deze verstrekkingen en schrappen we de volgende pseudocodes: 

  • voor uitneembare prothesen: 305314-305325, 305336-305340, 305351-305362, 305373-305384, 305395-305406, 305410-305421
  • voor de digitale panoramische radiografie: 305432-305443

Wat vermeldt u op het getuigschrift voor verstrekte hulp?

U vermeldt op het getuigschrift voor verstrekte hulp het nomenclatuurnummer van de uitgevoerde tandzorg, aangevuld door het pseudocodenummer voor het maximumtarief. Op het getuigschrift voor verstrekte hulp vermeldt u ook het bedrag van de gevraagde honoraria in het vakje “KB 15.07.2002”.

Contacten

Technisch tandheelkundige raad

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be