print

Zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie: welk medisch materiaal betalen we terug?

Als patiënt met een zorgtraject diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie hebt u recht op de terugbetaling van specifiek medisch materiaal.

Op welk materiaal hebt u recht en wat betalen we terug?

Op deze pagina:

Zorgtraject diabetes type 2

Als patiënt met een zorgtraject diabetes type 2 die een behandeling met insuline of een incretinemimeticum volgt, hebt u recht op volgend terugbetaald zelfzorgmateriaal, op voorschrift van de huisarts:

  • 1 bloedglucosemeter, elke 3 jaar
  • 3 x 50 strips (glycemiecontrolestrookjes) en 100 lancetten, elke 6 maanden

U hoeft voor dit materiaal niets te betalen.

Lijst van vergoedbare bloedglucosemeters, lancethouders, glucosestrips en lancetten

De huisarts moet op het voorschrift “zorgtraject diabetes” of “ZTD” vermelden.

U kan dit materiaal verkrijgen via de apotheek en andere erkende kanalen, zoals de thuiszorgwinkel van het ziekenfonds of de patiëntenvereniging. Voor de bloedglucosemeter is een formulier ingevuld door de diabeteseducator noodzakelijk.

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Als patiënt met een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie hebt u recht op een tegemoetkoming voor een bloeddrukmeter op voorschrift van de huisarts.

U ontvangt een eenmalige, maximale tegemoetkoming van 60 euro, die de werkelijke kostprijs niet kan overschrijden. De eventuele rest van het bedrag betaalt u zelf en kan niet hoger zijn dan 18 euro.

Lijst van vergoedbare bloeddrukmeters

De huisarts moet op het voorschrift “zorgtraject chronische nierinsufficiëntie” of “ZTN” vermelden.

U kan dit materiaal verkrijgen via de apotheek of andere erkende kanalen zoals de thuiszorgwinkel van het ziekenfonds of de patiëntenvereniging.

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)