print

De voorwaarden om een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie te volgen

Het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie verbetert de aanpak van deze chronische ziekte. Niet alle patiënten met chronische nierinsufficiëntie kunnen een zorgtraject volgen. Wat zijn de voorwaarden?

Op deze pagina:

Wat zijn de medische voorwaarden?

De patiënt moet:

 • een ernstig stadium van chronische nierinsufficiëntie hebben (GFR<45), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse EN/OF een proteïnurie van meer dan 1g/dag hebben, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek
 • ouder dan 18 jaar zijn
 • in staat zijn op raadpleging te gaan

Op het moment van de opstart van het zorgtraject mag de patiënt:

 • niet in dialyse zijn
 • geen niertransplantatie ondergaan hebben

Wat zijn de niet-medische voorwaarden?

De patiënt moet:

 • een zorgtrajectcontract ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij zijn huisarts en zijn specialist
 • zijn globaal medisch dossier laten beheren door zijn huisarts
 • ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar met zijn huisarts hebben
 • ten minste 1 maal per jaar zijn specialist raadplegen

Let op: Ook het volgende komt in aanmerking als raadpleging bij de specialist:

 • hemodialyse, als de patiënt die tijdens zijn zorgtraject gestart is in een centrum voor hemodialyse
 • een toezichtshonorarium gefactureerd tijdens een eventuele hospitalisatie in de loop van het zorgtraject
 • een forfait voor peritoneale dialyse in een ziekenhuis (tijdens de opleiding van de patiënt tot autodialyse of tijdens de hospitalisatie van de patiënt).

Het is niet nodig dat de patiënt al een globaal medisch dossier (GDM) heeft vooraleer hij een zorgtraject kan afsluiten. In dat geval moet hij ten laatste in het jaar nadat het zorgtraject aanvangt een GMD laten openen door zijn huisarts.

Opgelet! Als de patiënt verandert van huisarts, en hij heeft al een GMD bij zijn vorige huisarts, dan kan hij slechts een GMD bij zijn nieuwe huisarts openen vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de start van het zorgtraject.pgelet!

Het ziekenfonds controleert deze niet-medische voorwaarden elk jaar:

 • op basis van een referentieperiode van 12 maanden voor de contacten met de huisarts
 • op basis van een referentieperiode van 18 maanden voor de raadpleging bij de specialist, het houdt ook rekening met de 6 maanden die volgen op de verjaardatum

Wat als de patiënt in de loop van het zorgtraject niet meer aan de voorwaarden voldoet?

Een patiënt die aanvankelijk aan de voorwaarden voldeed, kan de voordelen van zijn zorgtraject niet verliezen enkel en alleen omdat zijn situatie verandert in de loop van zijn zorgtraject en alsnog onder de exclusiecriteria valt.

Voorbeeld: een patiënt die dialyse start (= exclusiecriterium), behoudt zijn zorgtraject en verliest zijn recht op terugbetalingen en andere voordelen niet.

Wat als de patiënt in een woonzorgcentrum verblijft?

Een patiënt die niet in staat is om op raadpleging te gaan (= een van de medische voorwaarden) omdat hij in een woonzorgcentrum verblijft, kan toch in aanmerking komen voor een zorgtraject als hij:

 • beantwoordt aan de overige medische criteria
 • beantwoordt aan de niet-medische criteria

 

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)