print

De doelstellingen van een zorgtraject bij diabetes type 2

Dit zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van patiënten met diabetes type 2. Het vertrekt van een samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist. Met een concreet en gepersonaliseerd zorgplan vertraagt het de verdere evolutie van de ziekte.

Wat zijn de algemene doelstellingen van het zorgtraject diabetes type 2?

Op deze pagina:


Een gezonde leefstijl

Bijzondere aandacht voor:

 • Regelmatig bewegen
 • Stoppen met roken
 • Gezonde voeding en gewicht

Follow-up en behandeling

Follow-up en behandeling van een aantal medische parameters en problemen, indien nodig met geneesmiddelen:

 • Bloedsuikerspiegel
 • Cholesterol en vetten in het bloed
 • Bloeddruk
 • Het dichtslibben van bloedvaten
 • Overgewicht
 • Tabakgebruik
 • Evolutie diabetes: bloedonderzoek naar de marker hemoglobine A1c, die aangeeft of de diabetes gedurende de voorbije 3 maanden goed geregeld was

Jaarlijks onderzoek naar complicaties

 • Onderzoek bij de oogarts
 • Ondervraging (risico op hartlijden, zenuwpijnen, enz.)
 • Onderzoek van de voeten
 • Bijkomend bloed- en urineonderzoek bv. om nierlijden op te sporen

Vaccinatie

Door suikerziekte vermindert de afweer tegen griep en infectieziekten. Griep kan bovendien de suikerziekte ontregelen. De patiënt moet zich dus zeker laten inenten tegen griep en pneumokokken.

Betere kennis van de ziekte

Via diabeteseducatie krijgen patiënten inzicht in hun ziekte en de manier waarop ze er het best mee omgaan.

 

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)