print

Opstarttraject diabetes type 2: wat zijn uw voordelen als patiënt?

Het doel van het "Opstarttraject diabetes type 2" is om betere ondersteuning te bieden aan patiënten met diabetes type in het beginstadium van de ziekte. Het gaat dus om patiënten die geen zorgtraject of diabeteszelfregulatieprogramma in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum volgen.

Het is van cruciaal belang dat mensen met diabetes type 2 in een vroeg stadium van de ziekte specifieke ondersteuning krijgen zodra de diagnose wordt gesteld. Daarom wordt deze begeleiding het "opstarttraject" genoemd.

Het opstarttraject voor diabetes type 2 verbetert de organisatie van de zorg en de toegang ertoe verder, dankzij een uitgebreide vergoeding.

Op deze pagina:

Wat is het doel van het opstarttraject diabetes type 2?

Patiënten met diabetes type 2 in een vroeg stadium van de ziekte krijgen specifieke ondersteuning van hun huisarts als ze een opstarttraject volgen. Afhankelijk van de behoeften van elke patiënt zal de huisarts voorstellen om andere zorgverleners te raadplegen.

Vanaf 1 januari 2024 hebt u als patiënt met een opstarttraject diabetes type 2 recht op terugbetaling van diabeteseducatie, diëtetiek en podologie (als er een verhoogd risico is op voetproblemen) en een jaarlijks tandheelkundige controle. Ons doel is om patiënten aan te moedigen gemakkelijker en sneller een behandeling te volgen.

Voor welke patiënten?

Een patiënt kan deelnemen aan een opstarttraject onder deze 3 voorwaarden:

Wat zijn de voordelen van een opstarttraject diabetes type 2?

We vergoeden verschillende verstrekkingen voor mensen met diabetes type 2:

  • OPSTARTEN EN OPVOLGEN VAN HET OPSTARTTRAJECT

Voor de huisarts die uw GMD beheert of de huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groep van huisartsen waarvan een van de leden uw GMD beheert, houdt dit in dat hij:

  • samen met u de doelstellingen van het zorgprotocol bespreekt
  • de doelstellingen en de noodzakelijke klinische en biologische gegevens in uw GMD registreert
  • volgens uw behoeften andere zorgverleners aanduidt die geraadpleegd kunnen worden 
  • voorschrijft en deze voorschriften en de verslagen van andere geraadpleegde zorgverleners bijhoudt in het elektronisch medisch dossier

Als u opgenomen bent in dit opstarttraject, factureert uw huisarts rechtstreeks aan het ziekenfonds.  

  • DIËTETIEK- EN PODOLOGIEVERSTREKKINGEN

Als patiënt met een opstarttraject diabetes type 2, betalen wij bepaalde diëtitiek en podologische sessies op voorschrift van uw huisarts volledig terug:

  • 2 gratis diëtetieksessies van 30 minuten per jaar 
  • 2 gratis podologische sessies van 45 minuten (bij een verhoogd risico op voetproblemen) per jaar.
  • DIABETESEDUCATIE

Als patiënt met een opstarttraject diabetes type betalen wij de door de huisarts voorgeschreven diabeteseducatie volledig terug: maximum 4 gratis sessies per kalenderjaar. 

  • EN JAARLIJKSE TANDHEELKUNDIGE CONTROLE

We willen mensen met diabetes aanmoedigen om regelmatig naar de tandarts te gaan. Als patiënt met een opstarttraject diabetes type 2, hoeft u geen remgeld te betalen voor uw jaarlijkse tandartscontrole.

Let op: Als de tandarts u een supplement aanrekent omdat hij of zij niet geconventioneerd is, moet u dit supplement betalen. Met behulp van onze webapplicatie Een zorgverlener zoeken kan u controleren of een tandarts geconventioneerd is of niet.

Wat moet u doen om deel te nemen aan een opstarttraject?

Praat erover met de huisarts die uw GMD beheert. 

Contacten

Opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2

E-mail: opstarttraject@riziv-inami.fgov.be

Dienst geneeskundige verzorging , Directie Research, development and quality (RDQ)