print

Forfait voor incontinentie bij afhankelijke personen

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) voorziet een forfait voor incontinentie bij afhankelijke personen.

Op deze pagina:

Wie heeft recht op de tegemoetkoming?

U hebt recht op deze tegemoetkoming als u gedurende ten minste 4 maanden, berekend binnen een periode van 12 maanden voor de beslissing tot toekenning van de tegemoetkoming een instemming van de adviserend arts verkregen heeft voor een verpleegkundige behandeling die aanleiding kan geven tot de betaling van de forfaits B of C, op voorwaarde dat in het afhankelijkheidsrooster een score 3 of 4 is vermeld voor het criterium “incontinentie” en als u thuis verblijft.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd: u vindt het meest recente bedrag bij onze “tarieven van forfaits

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

Uw ziekenfonds kent u deze tegemoetkoming in principe automatisch toe. Als dat toch niet het geval zou zijn en u denkt aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u de tegemoetkoming aanvragen bij uw ziekenfonds op basis van het aanvraagformulier.

Sinds de COVID-19 crisis kan dit formulier ook via een beveiligde elektronische kopie verstuurd worden!

 

Meer informatie