print

Nierziekten: tegemoetkomingen voor zorg

Volwassenen met chronische nierinsufficiëntie, een onvoldoende werking van de nieren, kunnen een zorgtraject volgen. Kinderen/adolescenten met een nierziekte kunnen terecht in gespecialiseerde centra. Als zij aan de voorwaarden voldoen, dan komt hun ziekenfonds tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:


Volwassenen: zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Als u ouder bent dan 18 jaar en aan chronische nierinsufficiëntie lijdt, dan kunt u een zorgtraject volgen. Zo’n zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van uw ziekte.

Kinderen/adolescenten: gespecialiseerd centrum

Als een kind of adolescent aan een nierziekte lijdt, dan kan hij terecht in een gespecialiseerd centrum. Het doel van zo’n centrum is ervoor zorgen dat het kind of de adolescent een zo normaal mogelijk leven kan leiden, in de best mogelijke gezondheidstoestand.