print

Mentale en neurologische stoornissen in gespecialiseerde centra

Hebt u een mentale of neurologische stoornis en krijgt u daarvoor zorg in een gespecialiseerd centrum? Dan hebt u misschien recht op een tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Deze pagina zet de tegemoetkomingen voor volwassenen en kinderen/adolescenten op een rijtje.

Op deze pagina:

  

Tegemoetkomingen voor volwassen

 
Als een volwassene aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt hij een tegemoetkoming voor de volgende zorg: 

Tegemoetkomingen voor kinderen/adolescenten

 
Als een kind/adolescent aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt hij een tegemoetkoming voor de volgende zorg:

Naar de deelstaten overgehevelde tegemoetkomingen in het kader van de zesde staatshervorming

Bepaalde tegemoetkomingen voor mentale of neurologische stoornissen zijn in het kader van de zesde staatshervorming overgeheveld naar de deelstaten. De overgangsperiode voor deze overheveling is geëindigd op 31-12-2018.

Tegemoetkomingen voor volwassenen die zijn overgeheveld:

  • Diagnose en coördinatie van behandeling van autisme in een gespecialiseerd centrum
  • Behandeling van een invaliderende mentale stoornis (bv. schizofrenie, angststoornis, voedingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis) in een gespecialiseerd centrum
  • Behandeling van bepaalde verworven neurologische aandoeningen in een centrum voor ambulante revalidatie (CAR)

Tegemoetkomingen voor kinderen/adolescenten die zijn overgeheveld:

  • Diagnose en coördinatie van behandeling van autisme in een gespecialiseerd centrum
  • Behandeling van een ernstige mentale stoornis (bv. autisme, beginnende schizofrenie, ernstige depressie) in een gespecialiseerd centrum
  • Behandeling van bepaalde mentale stoornissen (bv. autistische stoornis, concentratiestoornis met hyperactiviteit, ernstige gedragsstoornis, ernstige stemmingsstoornis) in een centrum voor ambulante revalidatie (CAR)
  • Behandeling van bepaalde neurologische stoornissen in een centrum voor ambulante revalidatie (CAR)

Coördinaten van de deelstaten die bevoegd zijn voor deze terugbetalingen:

Vlaamse Gemeenschap

Website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/
E-mail: revalidatie@zorg-en-gezondheid.be

Brussels Gewest

Website COCOM: http://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/
E-Mail: professionelen@iriscare.brussels

Website COCOF: https://www.spfb.brussels/

Waals Gewest

Website: https://www.aviq.be/

Franse Gemeenschap

Website: https://www.aviq.be/

Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft)

Website: http://www.ostbelgienlive.be/

Linken naar de oude RIZIV-reglementering voor de overgehevelde tegemoetkomingen die tot en met 31-12-2018 van toepassing was:

Tegemoetkomingen voor volwassenen die zijn overgeheveld (oude RIZIV-reglementering tot en met 31-12-2018):

Tegemoetkomingen voor kinderen/adolescenten die zijn overgeheveld  (oude RIZIV-reglementering tot en met 31-12-2018):

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be