print

Epilepsie: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra

Als epilepsiepatiënt kan u terecht bij elke neuroloog in België voor een behandeling met medicatie. Als deze behandeling echter niet voldoende werkt en u met andere woorden niet aanvalsvrij bent met medicatie (u lijdt aan refractaire epilepsie), dan kan u terecht in een gespecialiseerd centrum (referentiecentrum). Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:

Kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum voor epilepsie ? 

U kunt enkel terecht in een gespecialiseerd centrum voor epilepsie en genieten van de specifieke testen en het revalidatieprogramma dat men daar aanbiedt, als u lijdt aan epilepsie die met medicatie niet onder controle te houden is. U blijft dus aanvallen krijgen die u uiteraard beperken in uw dagelijkse leven.

Bij de artsen van een gespecialiseerd centrum kunt u ook terecht als u aan epilepsie lijdt zonder dat het gaat om refractaire epilepsie. U komt dan echter niet in aanmerking voor de specifieke testen en het revalidatieprogramma dat deze gespecialiseerde centra u kunnen aanbieden.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum voor epilepsie u aan?

Een gespecialiseerd centrum voor epilepsie onderzoekt hoe uw aanvallen tot stand komen en gaat na of epilepsiechirurgie of de inplanting van een nervus vagus stimulator (dit is een toestel dat in bepaalde gevallen de aanvallen kan tegengaan) u wel zouden kunnen helpen. Hiervoor kan het verschillende soorten testen van u afnemen:

  • module met preheelkundige evaluatie met niet invasieve video-EEG-studie
  • module complementare preheelkundige evaluatie met invasieve video-EEG-studie
  • intra-arteriële amobarbital test (WADA-test)

Deze testen vinden gewoonlijk plaats tijdens een hospitalisatie.

Wanneer epilepsiechirurgie of het inplanten van een nervus vagus stimulator aangewezen is, zal het centrum u een begeleidend revalidatieprogramma aanbieden. Het centrum is ook in staat om (indien nodig) de epilepsiechirurgie en de inplanting van de nervus vagus stimulator te doen.

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum u kan behandelen? 

U moet uw behandelend neuroloog, neurochirurg, neuropsychiater of neuropediater raadplegen. Die moet vaststellen dat u aan refractaire epilepsie lijdt en u doorververwijzen naar een gespecialiseerd centrum.

Een lijst van gespecialiseerde centra vindt u hier.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen behandelen?

Het centrum moet: 

  • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een tegemoetkoming van uw ziekenfonds.

  • hetaanvraagformulier tot tegemoetkoming in de revalidatiekosten invullen en daarbij een medisch verslag voegen.

  • het aanvraagformulier en het verslag indienen bij uw ziekenfonds. Als het ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum u behandelen.

Wat moet u zelf bekostigen? 

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor de verschillende testen die van u afgenomen kunnen worden (derdebetalersregeling). Voor deze testen betaalt u wel een persoonlijk aandeel (remgeld).

Als u in een ander centrum een 2e opinie vraagt, kunnen deze 2 teams de therapeutische mogelijkheden onderling bespreken. Hiervoor betaalt u ook een persoonlijk aandeel.

Voor de consultaties bij de artsen betaalt u eveneens een persoonlijk aandeel.

In geval van hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

De eventuele epilepsiechirurgie en inplanting van een nervus vagus stimulator worden vergoed op basis van de nomenclatuur

Contacten

Evelien Claes

Tel: +32(0)2 739 73 70

E-mail: evelien.claes@riziv-inami.fgov.be