print

Langdurige zuurstoftherapie thuis: tegemoetkoming in de kosten van de behandeling

Als u aan een ademhalingsziekte lijdt, kunt u thuis een toestel ter beschikking krijgen dat u extra zuurstof toedient. U kunt dat toestel dan voor een lange termijn blijven gebruiken (chronisch gebruik). Die behandeling wordt langdurige zuurstoftherapie thuis genoemd. Alleen een gespecialiseerd centrum kan onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt en u een dergelijk toestel ter beschikking stellen. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:

 

Kunt u behandeld worden door een gespecialiseerd centrum?

 
U kunt enkel langdurige zuurstoftherapie thuis van een gespecialiseerd centrum krijgen, als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Naargelang de voorwaarden waaraan u voldoet, kunt u een welbepaald toestel (of toestellen) krijgen.  
 
Indien u reeds ademhalingsondersteuning thuis van een gespecialiseerd centrum voor algemene ademhalingsondersteuning thuis krijgt, doch nog extra zuurstof nodig heeft, kunt u bijkomend langdurige zuurstoftherapie thuis krijgen.
 
Ook hier dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. 
 
Als u lijdt aan hypoxemie én het statuut van palliatieve patiënt hebt, dan kunt u behandeld worden met langdurige zuurstoftherapie thuis, maar wel via een andere reglementering. Dat is ook het geval als u lijdt aan clusterhoofdpijn.
 

Wat biedt een gespecialiseerd centrum u aan?

 
Een gespecialiseerd centrum zal: 
  • u een toestel (of toestellen) ter beschikking stellen
  • u het andere materiaal dat voor de behandeling nodig is, ter beschikking stellen en zo nodig, vernieuwen
  • het toestel bij u thuis installeren, onderhouden en zo nodig, vervangen
  • het toestel terugnemen op het einde van de therapie
  • u en uw omgeving vertrouwd maken met en motiveren voor het gebruik van het toestel, met inbegrip van de veiligheidsrichtlijnen
  • de druk die het toestel produceert correct instellen
  • geregeld nagaan of u het toestel wel echt gebruikt
  • geregeld nagaan of u voldoende tijd doorbrengt buiten de woning waarin het vaste toestel zich bevindt, indien u materiaal ter beschikking gesteld is dat u in staat stelt om buitenshuis te gaan
  • u van het geneesmiddel vloeibare zuurstof voorzien indien u materiaal ter beschikking gesteld is voor een behandeling met vloeibare zuurstof
  • steeds ter beschikking staan van u in geval van problemen of vragen
 
Uw huisarts en apotheker zullen mee instaan voor de langdurige zuurstoftherapie thuis die u krijgt.
 
Voor een aantal van deze zaken kan een gespecialiseerd centrum ook beroep doen op een gespecialiseerde firma.
 

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum u kan behandelen?

 
U moet u richten tot een gespecialiseerd centrum dat u kunt terugvinden in de lijst van gespecialiseerde centra.
 

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen behandelen?

 
Het gespecialiseerd centrum moet: 
 

Wat moet u zelf bekostigen?

 
Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten van de behandeling met langdurige zuurstoftherapie thuis (derdebetalersregeling). Voor die behandeling betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld).
 
Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel.
 
Uit de voorwaarden waaraan u moet beantwoorden, kan worden afgeleid dat in sommige gevallen een hospitalisatie nodig kan zijn om het vereiste onderzoek tijdens de slaap te doen. Voor de hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.
 
In geval u een toestel ter beschikking gesteld is dat veel elektriciteit verbruikt, komt uw ziekenfonds tegemoet in de elektriciteitskosten. Uw ziekenfonds zal deze tegemoetkoming 4 keer per jaar uitbetalen. De tegemoetkoming bedraagt 1 EUR per dag dat u het toestel gebruikt. In het geval dat u alleen een draagbare zuurstofconcentrator gebruikt, bedraagt de tegemoetkoming 0,5 EUR per dag dat u het toestel gebruikt.

Contacten

Valérie De Meue

Tel: +32(0)2 739 79 64

E-mail: valerie.demeue@riziv-inami.fgov.be