print

Gehoorstoornissen: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling door een gespecialiseerd centrum. Reglementering van toepassing tot en met 31 december 2018

De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot de centra voor gehoorstoornissen overgeheveld van het federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2018) is de oude Riziv-reglementering met betrekking tot deze centra verder uitgevoerd, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

De oude Riziv-reglementering was dus van toepassing tot en met 31 december 2018.

Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering tot en met 31 december 2018.

Op deze pagina:


Wie kan een beroep doen op het  gespecialiseerd centrum?


U kunt contact nemen met het centrum als u lijdt aan een matige tot ernstige gehoorstoornis of als u samenwoont met iemand die lijdt aan een gehoorstoornis. De gehoorstoornis moet beantwoorden aan een aantal criteria die het centrum moet controleren.

Het centrum richt zich vooral tot jonge patiënten, maar ook bepaalde volwassenen kunnen er begeleid worden. 

Wat is het doel van de zorg verleend door de centra? 

Het doel is:

 • de communicatieve vermogens en taal ontwikkelen of recupereren
 • zorgen voor een goede integratie in de familie en de maatschappij met het oog op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.
 

Het is geen taak van het centrum om de lessen op school te vervangen, maar het centrum moet uw kind wel de middelen aanreiken om een opleiding te volgen, ondanks zijn gehoorstoornis.

Welk zorg verleent het centrum?


Het centrum biedt programma’s voor ambulante revalidatie aan, in de vorm van sessies met u of met uw kind.
Deze programma’s kunnen activiteiten omvatten zoals: 
 • maatregelen op het vlak van audiologie
 • aanpassing, afregeling en controle van gehoorprothesen, waaronder ook cochleaire implantaten
 • voorbereiding en opvolging van chirurgische ingrepen
 • logopediesessies, individueel of in groep
 • psychologische begeleiding
 • begeleiding door een kinderarts
 • psychomotorische therapie
 • coördinatie van verschillende zorgtypes
 • sociale hulpverlening.
 
Het centrum kan ook  bepaalde activiteiten van uw kind coördineren met zijn school, zijn sportclub, enz.

Het centrum  meet de evolutie, door middel van objectieve proeven, om te beslissen of het revalidatieprogramma moet worden behouden, aangepast of beëindigd.

Hoe komt u in aanmerking voor een behandeling door het centrum?


Onder welke voorwaarden wordt de zorg terugbetaald?


Het centrum moet:
 • nagaan of u of uw kind beantwoordt aan de voorwaarden om een tegemoetkoming van uw ziekenfonds te krijgen (met name of de gehoorstoornis voldoet aan de vastgelegde criteria van ernst)
 • u helpen om het aanvraagformulier voor verzekeringstegemoetkoming in te vullen
 • het aanvraagformulier naar de adviserende arts van uw ziekenfonds sturen.

Als uw ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum zorgen voor uw begeleiding of die van uw kind.

Wat betaalt u voor de begeleiding door een gespecialiseerd centrum?

Voor elke sessie moet u uw persoonlijk aandeel betalen (remgeld) voor ambulante revalidatie.

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be