print

Sensoriële stoornissen: tegemoetkomingen voor zorg in gespecialiseerde centra

Als u (of uw kind) een ‘sensoriële stoornis’ heeft (slechtziendheid, blindheid of matige tot ernstige gehoorstoornis) en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum. Het ziekenfonds komt dan tegemoet in de kosten.
In het kader van de zesde staatshervorming zijn de op deze pagina vermelde tegemoetkomingen overgeheveld naar de deelstaten. De overgangsperiode voor deze overheveling is geëindigd op 31-12-2018. Op deze pagina vindt u de coördinaten van de bevoegde deelstaten en de linken naar de oude RIZIV-reglementering die tot en met 31-12-2018 van toepassing was.

Op deze pagina:

 

Coördinaten van de bevoegde deelstaten

Vlaamse Gemeenschap

Website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/
E-mail: revalidatie@zorg-en-gezondheid.be

Brussels Gewest

Website COCOM: http://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/
E-Mail: professionelen@iriscare.brussels

Website COCOF: https://www.spfb.brussels/

Waals Gewest

Website: https://www.aviq.be/

Franse Gemeenschap

Website: https://www.aviq.be/

Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft)

Website: http://www.ostbelgienlive.be/

Slechtziendheid of blindheid

Als u (of uw kind) aan slechtziendheid of blindheid lijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum om:

  • een revalidatieprogramma te volgen
  • een aantal basisvaardigheden aan te leren om uw zelfredzaamheid in het dagelijkse leven te verbeteren.

Gehoorstoornis

Als u (of uw kind) aan een matige of ernstige gehoorstoornis lijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in:

Zo’n centrum kan:

  • de diagnose van de gehoorstoornis stellen of verder verfijnen
  • een programma voor functionele revalidatie uitwerken om de gehoorstoornis te compenseren en de communicatieve vermogens te ontwikkelen
  • een cochleair implantaat aanpassen.

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be