print

Lijdt uw patiënt aan een ernstige neurologische ziekte in een gevorderd stadium? Er bestaat een programma van globale tenlasteneming.

Lijdt uw patiënt aan de ziekte van Huntington, multiple sclerose (MS) of amyotrofe laterale sclerose (ALS)? Als hij niet meer thuis kan blijven,  dan wordt er in het ziekenhuis en in het rusthuis een programma van globale tenlasteneming aangeboden.

Op deze pagina:


In welke gevallen kan uw patiënt een beroep doen op dat programma?


1. Uw patiënt moet lijden aan de ziekte van Huntington, multiple sclerose of amyotrofe laterale sclerose in een gevorderd stadium, met andere woorden:
 
 • Hij heeft geen baat meer heeft bij een klassiek revalidatieprogramma.
 • Hij heeft geen acute verzorging in het ziekenhuis meer nodig.
 • Hij heeft de specifieke minimumdrempels bereikt om in aanmerking te komen bereikt die voor elke overeenkomst zijn vastgesteld:
 
  • MS-ALS: F.I.M.-schaal
  • Huntington: schaal van Schoulson & Fahn.
 
2. Uw patiënt moet ten laste worden genomen in een geconventioneerde instelling. Als dat niet het geval is, dan bestaat er een alternatief programma. Om een patiënt in het programma van tenlasteneming op te nemen, moet de arts die belast is met het medisch toezicht van het programma in beide gevallen een evaluatie uitvoeren. De arts bepaalt in nauwe samenwerking met de referentiepersoon van het samenwerkingsverband of een patiënt voldoet aan de voorwaarden om hem in het programma op te nemen. 
 

Waaruit bestaat het programma van globale tenlasteneming?


Uw patiënt kan een beroep doen op dat programma voor een globale tenlasteneming:
 • ofwel tijdelijk om zijn toestand te stabiliseren en/of zijn omgeving te ontlasten
 • ofwel op lange termijn.
 
Dat programma zorgt voor een kwaliteitsvolle globale tenlasteneming voor uw patiënt:
 • Het versterkt de samenwerking tussen een referentieziekenhuis en de rusthuizen die deze patiënten huisvesten op lange termijn door een samenwerkingsverband te creëren.
 • Het bevordert de ontwikkeling van de expertise van het personeel van de ROB’s-RVT’s door een opleidingsaanbod ter beschikking te stellen vanuit de ziekenhuisstructuren.
 • Het zorgt voor een medisch toezicht door een arts-specialist, zowel in het ziekenhuis als in het rusthuis.
 • Het zorgt voor een bredere begeleiding door het zorgpersoneel.
 • Het verleent een tegemoetkoming in de bijkomende kosten voor voeding, materiaal en verplaatsing van de patiënt.
 

Wat betaalt uw patiënt om dat programma te genieten?


Wij financieren het programma van de tenlasteneming integraal.
 
Uw patiënt zal daarentegen een deel van de klassieke kosten voor een ziekenhuisopname of een tenlasteneming in een rusthuis moeten betalen.
 
Om de kosten van de huisvesting in een rusthuis te drukken, betalen wij ook 12,28 EUR per dag terug aan uw patiënt. 


Waaruit bestaat het alternatief programma?


Het alternatief programma van tenlasteneming zorgt ervoor dat meer residentiële structuren die dat type patiënten ten laste nemen, een aantal van de voordelen van het samenwerkingsverband kunnen genieten dat tot stand komt bij elk ziekenhuis met een basisprogramma.
 
De actieve structuren in dat alternatief programma kunnen een beroep doen op:
 
 • gespecialiseerde adviezen in antwoord op de complexe individuele problemen;
 • een opleidingsaanbod dat identiek of gelijkaardig is aan dat van het basisprogramma
 
De residentiële structuren die deelnemen aan dat alternatief programma variëren afhankelijk van de aanwezigheid van patiënten die tot het doelpubliek behoren. Om een structuur te vinden die in dat programma actief is, kunt u contact opnemen met één van de referentieziekenhuizen.
 
Bovendien werkt de FOD Volksgezondheid aan een nauwe samenwerking tussen een referentieziekenhuisstructuur en de liga’s die de patiënten vertegenwoordigen, gericht op hetzelfde type doelpubliek, maar voor mensen die nog thuis wonen.