print

Ernstige chronische ademhalingsstoornissen: tegemoetkoming in de kosten van een revalidatie in een gespecialiseerd centrum

Als u aan een ernstige chronische ademhalingsstoornis lijdt, kunt u terecht in een revalidatiecentrum.

Het doel van zo’n centrum is om de symptomen van uw ziektebeeld te verminderen en uw levenskwaliteit te verbeteren. Hiervoor staat een team van verschillende medische (artsen) en paramedische (kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog, diëtist, maatschappelijk werker) disciplines voor u klaar.

Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:


Kunt u terecht in een revalidatiecentrum?

U kunt terecht in eenrevalidatiecentrum als u ouder bent dan 14 jaar enlijdt aan een bepaalde ernstige chronische ademhalingsstoornis en aan een aantal voorwaarden voldoet.

Wat biedt een revalidatiecentrum u aan?

Het revalidatiecentrum zal door middel van onderzoeken nagaan of u in aanmerking komt voor een revalidatieprogramma. Als u niet in aanmerking komt voor een revalidatieprogramma, kunnen de longartsen van het gespecialiseerd centrum, alsook de longartsen die niet voor zo’n centrum werken, u wel verder behandelen.

Het centrum biedt u vervolgens een aangepast revalidatieprogramma aan dat rekening houdt met uw leeftijd, uw ziekte, het stadium van uw ziekte en uw algemene toestand.
 
Afgezien van de artsen, wordt u ten minste door 3 andere disciplines (kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist) behandeld. Teneinde maximale resultaten te bereiken, krijgen u en uw familie tijdens dit programma ook een opleiding over uw ziekte. Hierbij wordt u een goede levenshygiëne bijgebracht en wordt u ertoe aangespoord om uw medische behandeling goed te volgen.
 
De revalidatiesessies kunnen individueel of in groep gebeuren.
 
Er wordt ook samengewerkt met uw arts (huisarts of longarts) die zal instaan voor uw opvolging nadat u uw revalidatieprogramma beëindigd heeft.

In dit revalidatiecentrum kunt u als ambulante en als gehospitaliseerde patiënt terecht.

Wat moet u doen voordat een revalidatiecentrum u kan revalideren? 

U moet u richten tot een revalidatiecentrum dat u kunt terugvinden in de lijst van revalidatiecentra.

Ook de longartsen die niet voor zo’n revalidatiecentrum werken, kunnen u een aangepast behandelings- en revalidatieprogramma aanbieden. Uw ziekenfonds zal hierin ook tussenkomen op basis van een andere reglementering (nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen).

Wat moet het revalidatiecentrum doen om u te kunnen revalideren?

Het revalidatiecentrum moet:

 

Wat moet u zelf bekostigen? 

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor het revalidatieprogramma (derdebetalersregeling).

Als u ambulant behandeld wordt, betaalt u wel een persoonlijk aandeel (remgeld) voor elke revalidatieverstrekking die verricht wordt in het kader van het revalidatieprogramma. 
 
Als u tijdens een hospitalisatie dit revalidatieprogramma volgt, betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.
 
Voor de consultaties bij de artsen betaalt u elke keer een persoonlijk aandeel.
 
Op de dagen dat u het revalidatieprogramma volgt, kunt u voor diezelfde dag geen tegemoetkoming meer krijgen voor een kinesitherapie- of fysiotherapieverstrekking.

Contacten

Valérie De Meue

Tel: +32(0)2 739 79 64

E-mail: valerie.demeue@riziv-inami.fgov.be