print

Hartaandoeningen: tegemoetkoming in de kosten van een behandeling in een hartrevalidatiecentrum

Als u gehospitaliseerd werd wegens een welbepaalde hartaandoening, kunt u terecht in een gespecialiseerd hartrevalidatiecentrum. Het doel van zo’n centrum is uw levenskwaliteit te verbeteren en een langere levensduur te bevorderen. Hiervoor staat een team van verschillende medische (arts) en paramedische (kinesitherapeut, psycholoog, sociaal assistent, diëtist, enz.) disciplines voor u klaar. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:

 

Kunt u terecht in een hartrevalidatiecentrum?

 
U komt enkel voor gespecialiseerde hartrevalidatie in aanmerking, als u in een ziekenhuis met een gespecialiseerd hartrevalidatiecentrum gehospitaliseerd werd wegens 1 van onderstaande hartaandoeningen:
 • acuut myocardinfarct
 • kransslagaderchirurgie
 • therapeutische percutane endovasculaire ingreep op het hart en/of de kransslagaders onder controle door medische beeldvorming
 • heelkundige ingreep wegens aangeboren of verworven misvorming van het hart of wegens klepletsel
 • hart- en/of longtransplantatie
 • cardiomyopathie met dysfunctie van de linkerhartkamer
 
In ziekenhuizen die niet worden vermeld op de lijst van gespecialiseerde hartrevalidatiecentra, werkt er geen gespecialiseerde arts in hartrevalidatie. Deze ziekenhuizen zullen u alleen (op basis van een andere reglementering) een minder intensieve behandeling kunnen aanbieden. Ook als u aan een andere hartaandoening lijdt, kunt u alleen (op basis van een andere reglementering) in aanmerking komen voor een minder intensieve behandeling.
 

Wat biedt een hartrevalidatiecentrum u aan?

 
Het hartrevalidatiecentrum zal:
 • door middel van een evaluatie nagaan welke uw revalidatienoden zijn en op basis daarvan u een aangepast revalidatieprogramma voorstellen. Deze evaluatie omvat
  • naast de beoordeling door de arts, de beoordeling door minstens twee andere disciplines (psycholoog, sociaal assistent, diëtist, enz.),
  • een cardiologisch onderzoek, eventueel met inspanningsproef 
    
 • u een revalidatieprogramma aanbieden dat onder toezicht van de arts verricht wordt en bestaat uit de tussenkomst van minstens 2 andere disciplines (kinesitherapeut, psycholoog, sociaal assistent, diëtist, enz.)
   
Om te starten met een revalidatieprogramma moet u gehospitaliseerd zijn. U krijgt dan individuele revalidatie, al kan u ook al snel in aanmerking komen voor revalidatie in groep. Na de hospitalisatie komt u alleen nog in aanmerking voor revalidatie in groep.

Wat moet u doen voordat een hartrevalidatiecentrum u kan behandelen?

 
U moet gehospitaliseerd zijn in een ziekenhuis dat wordt vermeld in de lijst van gespecialiseerde hartrevalidatiecentra.
 

Wat moet het hartrevalidatiecentrum doen om u te kunnen behandelen?

 
Het hartrevalidatiecentrum moet:
 • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een tegemoetkoming van uw ziekenfonds
 • het aanvraagformulier om tegemoetkoming in de kosten voor revalidatieverstrekkingen invullen en daarbij onderstaande documenten voegen:
  • het geneeskundig voorschrift van de revalidatie met vermelding van de begindatum van de revalidatie, van de voorziene periode, van het soort zittingen en de frequentie van de zittingen,
  • een kopie van de opgestelde evaluatie van de revalidatienoden
    
 • het aanvraagformulier, het geneeskundig voorschrift van de revalidatie en de kopie van de opgestelde evaluatie van de revalidatienoden indienen bij uw ziekenfonds. Als het ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum u een revalidatieprogramma aanbieden.
 

Wat moet u zelf bekostigen?

 
Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor uw revalidatieprogramma (derdebetalersregeling). Per dag van revalidatie komt het meer bepaald tegemoet in de kosten van één revalidatiezitting.
 
U betaalt wel een persoonlijk aandeel (remgeld) voor elke revalidatiezitting die verricht wordt in het kader van het revalidatieprogramma. Dit persoonlijk aandeel verschilt naargelang u een gewone rechthebbende bent dan wel kan genieten van het voorkeurtarief.
 
Tijdens de eerste evaluatie en ten minste een deel van het revalidatieprogramma, bent u gehospitaliseerd. U betaalt de gebruikelijke kosten verbonden aan dit ziekenhuisverblijf.
 
Op de dagen dat u het revalidatieprogramma volgt, kan u voor diezelfde dag geen tegemoetkoming meer krijgen voor:
 • een raadpleging bij de internist, de pediater of de cardioloog
 • een kinesitherapie- of fysiotherapieverstrekking
 • andere revalidatieverstrekkingen
   
Voor de revalidatiezittingen waarvoor toezicht op de cardiorespiratoire functie nodig is, moet u niets betalen voor dit toezicht.

Contacten

Valérie De Meue

Tel: +32(0)2 739 79 64

E-mail: valerie.demeue@riziv-inami.fgov.be