print

Persoonlijk aandeel te betalen voor de zorg verstrekt door een centrum dat een revalidatieovereenkomst sloot

U moet doorgaans een persoonlijk aandeel (een “remgeld”) betalen voor elke verstrekking die u krijgt in het kader van de zogenaamde “revalidatieovereenkomsten”.

Op deze pagina:

Wat is een revalidatieovereenkomst? Welke centra kunnen dit sluiten?

De overeenkomsten zijn contracten die het RIZIV heeft afgesloten met revalidatiecentra of gespecialiseerde centra (meestal ziekenhuizen) waarin de financiering en de werking van deze centra wordt geregeld.

Deze revalidatiecentra of gespecialiseerde centra bieden een multidisciplinaire begeleiding aan die verschillende sectoren omvat (zoals: HIV, diabetes, cardiale revalidatie, prematuur geboren kinderen, slaapapneu, zuurstoftherapie, transgenderzorg enz.). Wij komen tegemoet in de kosten van deze begeleiding. In het algemeen moet u een persoonlijk aandeel betalen voor deze begeleiding.

Wat is het bedrag van uw persoonlijk aandeel?

Het bedrag van uw persoonlijk aandeel per verstrekking is afhankelijk van 2 factoren:
  • de zorg is ambulant (u brengt de nacht niet door in het centrum) of residentieel (u brengt de nacht door in het centrum);
  • u hebt al dan niet recht op een verhoogde tegemoetkoming voor uw gezondheidszorg.
Afhankelijk van de sector (de overeenkomst) kan een verstrekking zijn: een sessie, een halve dag of een ambulante dag, een residentiële dag, een trimester of een jaar opvolging …
 

Voor ambulante zorg bedraagt uw persoonlijk aandeel per verstrekking:

Uw persoonlijk aandeel*
U krijgt geen verhoogde tegemoetkoming (RVV) en u bent niet ten laste van een begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming2,20 EUR
U krijgt een verhoogde tegemoetkoming (RVV) of u bent ten laste van een begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming​0,00 EUR
*Bedragen geïndexeerd op 01/01/2024
 

Voor residentiële zorg bedraagt uw persoonlijk aandeel per verstrekking:
 

Uw persoonlijk aandeel* ​
​De 1e dag
​ De volgende
dagen
 
U krijgt een verhoogde tegemoetkoming (RVV) of u bent ten laste van
een begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming
​6,90 EUR​6,90 EUR
U bent een kind ten laste van ouders die geen verhoogde tegemoetkoming
krijgen
​34,17 EUR​6,90 EUR

U bent al minstens 12 maanden een volledig uitkeringsgerechtigde
werkloze, alleenstaand of met een gezin ten laste, of u bent ten laste
van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet.

34,17 EUR​6,90 EUR
U valt onder geen van de bovenstaande situaties46,69 EUR​​19,42 EUR​
*Bedragen geïndexeerd op 01/01/2024