print

Tegemoetkomingen voor patiënten met het primair syndroom van Sjögren

Binnen de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) zijn er een aantal tegemoetkomingen voor patiënten met het primair syndroom van Sjögren.

Op deze pagina:

Tegemoetkoming in de prijs van kunsttranen en oftalmologische gel

  • De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd: u vindt het meest recente bedrag bij onze “tarieven van forfaits
  • Geef aan uw ziekenfonds een verklaring, afgeleverd door een reumatoloog, waaruit blijkt dat u aan de criteria voor het primair syndroom van Sjögren voldoet. Er is geen modelformulier voorzien.

Tegemoetkoming in de prijs van kinesitherapeutische zittingen

  • Het primair syndroom van Sjögren is opgenomen op de lijst van E-pathologieën voor kinesitherapeutische zittingen.
  • Een reumatoloog moet het kinesitherapievoorschrift (met diagnose en beschrijving) afleveren.
     

Terugbetaling van Pilocarpine

Terugbetaling van orale vormen (via de mond, meestal capsules) en van oogdruppels.