Multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS

Deze centra onderzoeken of iemand CVS heeft en stellen een behandeling voor. Indien aangewezen, is dat een behandeling met graduele oefentherapie of cognitieve gedragstherapie. Deze behandelingen worden gegeven door therapeuten uit de omgeving van de patiënt. De huisarts heeft een centrale rol en wordt vergoed voor zijn inbreng. Het ziekenfonds betaalt de begeleiding in het centrum en de vermelde behandelingen grotendeels terug.


Wat voor centra?

De multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS zijn een consultatieafdeling van een algemeen of universitair ziekenhuis. De centra worden gevormd door een team van verschillende zorgverleners die gespecialiseerd zijn in CVS. Het team bestaat onder meer uit een arts-internist, een psychiater en een fysisch arts. Indien nodig wordt de patiënt ook onderzocht door andere specialisten van het ziekenhuis.

Wat bieden de centra aan?

De centra bieden:

  • een integrale benadering met aandacht voor alle fysieke, psychische en sociale aspecten van de ziekte
  • een grondig, multidisciplinair diagnostisch onderzoek
  • een behandelingsvoorstel
  • regelmatige opvolging en richtlijnen voor de therapeuten uit de omgeving van de patiënt die de behandelingen geven
  • een plan van gedeeltelijke of gehele hertewerkstelling als dit haalbaar is voor de patiënt

Wat zijn de voornamelijke behandelingen die de centra kunnen voorstellen?

Cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie zijn de enige behandelingen waarvan al voldoende, wetenschappelijk is aangetoond dat ze de CVS-klachten kunnen verminderen. Deze behandelingen worden voorgesteld door de centra als uit het onderzoek blijkt dat ze kunnen leiden tot een verbetering van een bepaalde patiënt. Deze behandelingen worden niet gerealiseerd in het centrum, maar door respectievelijk kinesitherapeuten en cognitief gedragstherapeuten in de omgeving van de patiënt. (Als er geen cognitief gedragstherapeut gevonden wordt in uw omgeving, dan kan u de behandeling ook volgen in het ziekenhuis van het centrum.)

De cognitieve gedragstherapie bestaat uit 17 individuele sessies van 50 minuten. Het RIZIV stelt vast wie in aanmerking komt als cognitief gedragstherapeut voor CVS. Dit zijn therapeuten die een lange opleiding hebben gevolgd.

Hoe kunt u als patiënt in aanmerking komen voor een begeleiding in een centrum?

U dient naar een centrum verwezen te zijn door uw huisarts. Uw huisarts dient van mening te zijn dat u CVS heeft en dat een gespecialiseerd onderzoek nodig is om een beter inzicht te krijgen in uw klachten en een beter aangepaste behandeling te kunnen aanbieden. De huisarts stuurt het volledig ingevuld standaardverwijsformulier naar het centrum.

U wordt eerst onderzocht door de arts-internist van het centrum. Als deze arts het CVS-vermoeden bevestigt, komt u in aanmerking voor het uitgebreid multidisciplinair diagnostisch onderzoek.

Als het team op basis van het uitgebreid diagnostisch onderzoek bevestigt dat u inderdaad CVS heeft, komt u in aanmerking voor een behandeling met cognitieve gedragstherapie of graduele oefentherapie, als het centrum meent dat die behandeling nuttig voor u is om uw klachten te verbeteren.

Als u vroeger al in een voormalig referentiecentrum voor CVS geweest bent, komt u niet opnieuw in aanmerking voor een nieuw multidisciplinair diagnostisch onderzoek in één van de nieuwe diagnostische centra. U komt in dit geval wel in aanmerking voor de terugbetaling van de cognitieve gedragstherapie als de CVS-diagnose vroeger bij u is vastgesteld in een referentiecentrum.

Wat betaalt het ziekenfonds terug? Wat betaalt de patiënt?

Het ziekenfonds betaalt de begeleiding in het centrum en de behandelingen (met cognitieve gedragstherapie of graduele oefentherapie) grotendeels terug. U, de patiënt, betaalt een remgeld per prestatie.

U dient de terugbetaling van uw begeleiding door het ziekenfonds aan te vragen aan uw ziekenfonds. Het centrum helpt u met deze aanvraag.

Welke rol en vergoeding voor de huisarts?

De huisarts heeft een centrale rol. Hij verwijst de patiënten en wordt schriftelijk ingelicht over de resultaten van het diagnostisch onderzoek en de inhoud van het behandelingsadvies. Hij vertegenwoordigt de eerste lijn zorgverleners en verwijst de patiënt in voorkomend geval naar een kinesitherapeut voor de graduele oefentherapie. (Het centrum zoekt zelf een cognitief gedragstherapeut voor de patiënt.)

De huisarts wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg met de artsen van het centrum. Omdat hier veel belang aan gehecht wordt, ontvangt de huisarts voor deze deelname een vergoeding van 65 euro. Het is niet nodig dat de huisarts zich naar het centrum verplaatst om deel te kunnen nemen aan het overleg. De huisarts kan bijvoorbeeld via chat deelnemen aan het overleg. Ook dan wordt zijn deelname vergoed.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 januari 2019